گانتز: نصرالله، بزرگترین دشمن ما در شمال، بزرگترین بلای لبنان است
جستجو

گانتز: نصرالله، بزرگترین دشمن ما در شمال، بزرگترین بلای لبنان است

روز دوشنبه، بنی گانتز وزیر دفاع هشدار داد با توجه به انفجار خانمانسوز بندر بیروت در هفته گذشته، که احتمالا از انباشت نامناسب مواد منفجره ناشی شده، و بخاطر روش این گروه تروریستی که تسلیحات خود را در نواحی غیرنظامی انبار می کند، جنگ بعدی اسرائیل با حزب الله جنگی دشوارتر خواهد بود.

وزیر دفاع در اشاره به انفجار بیروت گفت جنگیدن با حزب الله، بخاطر انبارهای تسلیحاتی که در مناطق مسکونی غیرنظامی دارد، کاری است بغرنج. او همچنین گفت نیروهای دفاعی اسرائیل همچنان در ممانعت از استقرار ایران در سوریه می تلاش می کنند.

روز دوشنبه، بنی گانتز وزیر دفاع هشدار داد با توجه به انفجار خانمانسوز بندر بیروت در هفته گذشته، که احتمالا از انباشت نامناسب مواد منفجره ناشی شده، و بخاطر روش این گروه تروریستی که تسلیحات خود را در نواحی غیرنظامی انبار می کند، جنگ بعدی اسرائیل با حزب الله جنگی دشوارتر خواهد بود.

گانتز در کمیته قدرتمند امور خارجی و دفاعی کنست، گفت «شاهد فاجعه ای که در لبنان روی داد، بودیم. تصور کنید اگر همین اتفاق یکباره در تمام انبارهای تسلیحات حزب الله که در تمام شهرها و روستاهای لبنای واقع اند، می افتاد».

در انفجار عظیم چهارشنبه گذشته در بندر بیروت ۲۰۰ نفر کشته و هزاران نفر مجروح، و تقریبا یک سوم از یک میلیون نفر بیخانمان شدند.

گرچه تحقیقات کامل درباره این حادثه همچنان ادامه دارد، گزارش های اولیه از لبنان حاکی است که انفجار اصلی با آتش سوزی و انفجار کوچکتری آغاز شد که به انفجار حدود ۲۷۵۰ تُن نیترات آمونیوم انجامید، مقداری که ۱۰۰۰ بار بیشتر از مواد منفجره ای است که در بمبگذاری شهر اوکلاهما در ۱۹۹۵ بکار رفت.

EDITORS NOTE: Graphic content / A picture shows the scene of an explosion at the port in the Lebanese capital Beirut on August 4, 2020. – Two huge explosion rocked the Lebanese capital Beirut, wounding dozens of people, shaking buildings and sending huge plumes of smoke billowing into the sky. Lebanese media carried images of people trapped under rubble, some bloodied, after the massive explosions, the cause of which was not immediately known. (Photo by STR / AFP)

تصویر: صحنه انفجار در بندر بیروت، پایتخت لبنان، ۴ اوت ۲۰۲۰. (STR / AFP)

وزیر دفاع گفت روشی که حزب الله در انباشت تسلیحات در خانه های مسکونی بکار گرفته، خطری است علیه شهروندان لبنان و چالشی برای نیروهای دفاعی اسرائیل که این گروه تروریستی را دشمن اصلی خود در منطقه می شمارند.


تصویر: حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، حین سخنرانی پس از انفجار مرگبار در بیروت، جمعه، ۷ اوت ۲۰۲۰.
(al-Manar screenshot)

گانتز گفت، «گرچه [رهبر حزب الله، حسن] نصرالله بزرگترین دشمن ما در شمال است، اما بزرگترین دشمن لبنان در داخل لبنان است».

وزیر، همچنین گفت، « در لبنان، در هر خانه، یک اتاق مهمانخانه و یک اتاق موشک موجود است – هر دو در یک خانه! وقتی موشک منفجر می شود، اتاق مهمانخانه هم ویران می شود، و جامعه مدنی لبنانی هزینه سنگینی می پردازد. ما به عنوان یک شبکه امنیتی، ما با دشمنانی می جنگیم که در محله های غیرنظامی اسلحه انبار می کنند و در محله غیرنظامی عملیات انجام می دهند. اگر چاره دیگری بجز جنگ نداشته باشیم، پیامدهای وخیمی خواهد داشت».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله