اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

گانتز مایل است دهها هزار کارگر فلسطینی دیگر را به کشور راه دهد

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز سه شنبه گفت همزمان با تصمیم اسرائیل به مسدود کردن دهانه هایی که در حصار امنیتی ایجاد گشته، دفتر وی طرحی در دست تنظیم دارد که طبق آن هزاران کارگر فلسطینی دیگر به طور قانونی برای کار وارد اسرائیل خواهند شد.

تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع حین بازدید از حصار امنیتی کرانه باختری در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲. 
(Elad Malka/Defense Ministry)
تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع حین بازدید از حصار امنیتی کرانه باختری در ۱۲ آوریل ۲۰۲۲. (Elad Malka/Defense Ministry)

وزیر دفاع می گوید این حرکت به امنیت اسرائیل می افزاید و به سود اقتصاد اسرائیل و فلسطینیان هر دو است؛ نیروهای دفاعی دو گردان دیگر به کرانهٔ باختری گسیل کرد.

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز سه شنبه گفت همزمان با تصمیم اسرائیل به مسدود کردن دهانه هایی که در حصار امنیتی ایجاد گشته، دفتر وی طرحی در دست تنظیم دارد که طبق آن هزاران کارگر فلسطینی دیگر به طور قانونی برای کار وارد اسرائیل خواهند شد.

گانتز از بخش هایی از حصار امنیتی شمال کرانه باختری که تروریست های فلسطینی هفته گذشته از آنجا برای تیراندازی های مرگبار در تل آویو وارد شده بودند، بازدید کرد.

گانتز طی بازدید گفت «در کنار گردآوری اطلاعات محرمانه، و عملیات تک و پاتک، ما در حال پیشبرد تدابیری برای ورود قانونی دهها هزار کارگر دیگر به اسرائیل هستیم.»

او همچنین افشا نمود که به نهادی مربوطه دستور داده است طرحی شامل ترمیم و ارتقای وضعیت گذرگاه های مرزی تهیه کنند.

او افزود «این طرح امنیت را افزایش خواهد داد و اقتصاد اسرائیل و اقتصاد فلسطینیان را بهبود خواهد بخشید. ما به جنگ با تروریسم ادامه می دهیم و همزمان اقتصاد را پیش می بریم.»

اسرائيل اخیرا شمار مجوزهای کاری که برای فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه صادر می کند را افزایش داده است. در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار فلسطینی اهل کرانه باختری مجوز کار در اسرائیل و در شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری دارند. دولت در پایان ماه گذشته گفت به شمار مجوز کار اهالی غزه در اسرائیل نیز ۸۰۰۰ می افزاید و رقم کل را به ۲۰هزار می رساند.


تصویر: سربازان اسرائیلی در ۳ آوریل ۲۰۲۲، حین نگهبانی در نقطه ای از حصار امنیتی در نزدیکی پاسگاه میتار، جنوب حبرون در کرانه باختری،که دستکاری شده و روزانه هزاران تن از کارگران فلسطینی به طور غیرقانونی از آنجا برای کار وارد اسرائیل می شده اند. (Hazem Bader/ AFP)

نهادهای امنیتی اسرائیلی گفتند «رعاد حازم» مرد مسلحی که در تل آویو اقدام به حمله تروریستی کرد، به طور غیرقانونی از یکی از این شکافهای ایجاد شده در حصار امنیتی وارد اسرائیل شده است.

شکاف های زیادی در حصار امنیتی کرانه باختری ایجاد شده و نیروهای دفاعی در هفته های اخیر هزاران سرباز را به این نقاط گسیل کرده اند تا ورود فلسطینیان به داخل اسرائیل جلوگیری کنند. گرچه بخشی از حصار امنیتی از سیمان ساخته شده، اما بخش بزرگی از آن فقط سیم خاردار است.

روز سه شنبه نیروهای دفاعی گفت باز هم شمار سربازان را در امتداد حصار مرزی کرانه باختری افزایش می دهد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gantz-touts-plan-to-let-in-tens-of-thousands-more-palestinian-laborers/

اطلاعات بیشتر در مورد