اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۰۱

جستجو

گانتز از مذاکره گرهای وین خواست در مقابل ایران در حال سقوط موضع شدیدتر اتخاذ کند

«بنی گانتز» وزیر دفاع اسرائيل روز دوشنبه اعلام کرد تحریم های تنبیهی اقتصاد ایران را توخالی کرده و قدرت بازاریابی در مذاکرات هسته ای را از آن سلب کرده است. وی از قدرت های جهانی خواست موضع مذاکراتی شدیدتری در مقابل تهران اتخاذ کنند.

‌تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع در رأس جلسهٔ حزبی «آبی و سفید» در کنست، ۶ دسامبر ۲۰۲۱. 
(Olivier Fitoussi/Flash90)
‌تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع در رأس جلسهٔ حزبی «آبی و سفید» در کنست، ۶ دسامبر ۲۰۲۱. (Olivier Fitoussi/Flash90)

وزیر دفاع در پانل کنست گفت دشواریهای اقتصادی تهران جایی برای بازاریابی در مذاکرات هسته ای برای این کشور باقی نگذاشته و به قدرت های جهانی فرصت می دهد جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند.

«بنی گانتز» وزیر دفاع اسرائيل روز دوشنبه اعلام کرد تحریم های تنبیهی اقتصاد ایران را توخالی کرده و قدرت بازاریابی در مذاکرات هسته ای را از آن سلب کرده است. وی از قدرت های جهانی خواست موضع مذاکراتی شدیدتری در مقابل تهران اتخاذ کنند.

سخنان گانتز در کمیتهٔ امور خارجی و دفاعی چند روزی پس از آن ابراز شد که مذاکره گرهای اروپا و ایالات متحده در پی دور آخر مذاکرات وین، که بیحاصل ماند و موفق به نجات توافق معروف به «برنامه جامع اقدام مشترک» نشد، ناامید خود را ابراز کردند.

گانتز در کمیتهٔ متنفذ امور خارجی و دفاعی گفت «وضعیت داخلی ایران فرصتی در اختیار جامعهٔ جهانی می گذارد»، و مذاکره های ایران را متهم کرد که وقت تلف کرده و زمان می خرند.

او اشاره کرد که در دههٔ گذشته، علاوه بر دیگر «چالش های نامشخص درونی و بیرونی»، سرمایه گذاری نیز در ایران به نصف رسیده است.

بنا به بیانیهٔ دفتر وی، گانتز گفته است «ایران بدون هیچ مهره ای برای بازاریابی به مذاکرات آمده». «پایان دادن به تاکتیک «تعلل» ایران، هم ممکن است و هم ضرورت دارد.»

قدرت های جهانی از برخی پیشرفت ها در وین خبر داده اند، اما دیپلمات های اروپایی در آخر هفته گذشته هشدار دادند که «به سرعت به آخر جاده می شوند.»

نگرانی عمیق غربی ها آن است که ایران به زودی آنقدر پیشرفت کرده باشد که دیگر قرارداد از حیّز انتفاع ساقط شود.

مذاکرات کنونی وین میان امضاکنندگان باقیماندهٔ توافق هسته ای ۲۰۱۵، پس از وقفهٔ پنج ماهه، در ۲۹ نوامبر آغاز شد، وقفه ای که با به قدرت رسیدن دولت جدید اصولگرای ایران روی داد. همچنین وقفهٔ کوتاهی نیز در هفته گذشته پیش آمد چرا که هیئت های مذاکره برای مشورت با دولت خود به کشورهای خویش بازگشتند.

مذاکرات فوق با حمایت اروپا و به منظور نجات «برجام» در پی خروج ایالات متحده از قرارداد در سال ۲۰۱۸ در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده برگزار می شود. طبق این قرارداد، ایران در ازای مهار برنامه توسعهٔ هسته ای خود، از تحریمهای چندساله معاف می شد. ترامپ پس از خروج از قرارداد، تحریم های سنگین را از نو برقرار کرد، و جمهوری اسلامی نیز با ارتقای پروژه هسته ای، غنی سازی اورانیوم بیش از حد مجاز خلوص و مقدار ذخیرهٔ مجاز در قرارداد، پاسخ داد.

ایالات متحده در مذاکرات کنونی از طریق میانجی ها مشارکت غیرمستقیم دارد و دولت بایدن گفته است مایل به بازگشت به برجام است. ایران از ایالات متحده می خواهد پیش از آنکه عقب نشینی از پیشرویهای خود را در نظر بگیرد، تمام تحریم ها را رفع کند، اما واشنگتن اصرار دارد ابتدا ایران به قرارداد متعهد شود، سپس در خصوص محکم کاری در برخی شروط قرارداد مذاکره شود، و دست آخر فشارهای اقتصادی تسهیل شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gantz-urges-vienna-negotiators-to-toughen-stance-against-flailing-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد