اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

گانتز: احتمال دارد اسرائیل به اوکراین سامانه های هشداردهندهٔ راکت و پهباد بدهد اما تسلیحات، نه

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر گفت اسرائیل به اوکراین برای مقابله با اشغال هشت ماههٔ کشور خود به دست روسیه، تسلیحات نخواهد داد. او افزود، اما اورشلیم می تواند سامانه های هشدار زودهنگام به کشور جنگزده بدهد تا از حمله های در حال وقوع خبر بدهد، نظیر سیستمی که در اسرائیل استفاده می شود.

تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع حین گفتگو با سفرای کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲. 
(Ariel Hermoni/Defense Ministry)
تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع حین گفتگو با سفرای کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

وزیر دفاع اسرائیل گفت با حمله های مکرر روسیه به شهرهای اوکراین، اورشلیم در پی کسب اطلاعاتی برای تولید «سیستم های غیرنظامی هشدار زودهنگام که اهمیت حیاتی دارند» است.

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر گفت اسرائیل به اوکراین برای مقابله با اشغال هشت ماههٔ کشور خود به دست روسیه، تسلیحات نخواهد داد. او افزود، اما اورشلیم می تواند سامانه های هشدار زودهنگام به کشور جنگزده بدهد تا از حمله های در حال وقوع خبر بدهد، نظیر سیستمی که در اسرائیل استفاده می شود.

گانتز در حضور سفرای کشورهای اتحادیه اروپا، یکروز پس از آنکه اوکراین گفت طی نامه ای رسمی از اسرائیل درخواست سامانهٔ دفاع هوایی نظیر گنبد آهنین خواهد کرد، احتمال فروش چنین تسلیحاتی به اوکراین را رد کرد.

گانتز در متن مکتوبی که دفتر او منتشر کرد، گفت «اسرائیل از اوکراین حمایت می کند و در کنار اوکراین، ناتو، و غرب می ایستد. این چیزی است که در گذشته گفته ایم و امروز تکرار می کنیم. سیاست اسرائیل آن است که از طریق کمک های بشردوستانه و تحویل تجهیزات دفاعی حیاتی به اوکراین کمک کند.»

گانتز گفت «از این گذشته، می خواهم تآکید کنم که به علت چندین ملاحظهٔ گوناگون عملیاتی، اسرائیل سامانه های تسلیحاتی به اوکراین نخواهد داد. ما چنانکه در گذشته هم کرده ایم، در چارچوب امکانات خود همچنان به اوکراین کمک خواهیم کرد.»

گانتز افزود، «به اوکراین درخواست داده ایم که اطلاعات مربوط به سامانه های هشدار دهندهٔ دفاعی هوایی که مورد نیاز ایشان است را به ما بدهند. وقتی این اطلاعات به دست ما برسد، خواهیم توانست در تولید یک سیستم هشدار زودهنگام غیرنظامی که اهمیت حیاتی دارد، کمک کنیم.»

سامانهٔ های اسرائیلی هشدار از ترکیب دستگاههای رادار و الکتروپتیک برای تشخیص تهاجم راکت، موشک، پهباد استفاده می کنند و اندازه، و خطری که هر یک از این تسلیحات مهاجم ایجاد می کنند را دسته بندی می کنند، و نواحی درخطر را روی نقشه مشخص می کنند.


تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل حین گفتگو با سفیران کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲.
(Ariel Hermoni/Defense Ministry)

در صورت تهاجم هوایی از طریق آژیر خطر، آژیر تلفنی، و پیام هایی که از تلویزیون و رادیو پخش می شود، شهروندان هشدار داده می شود.

این سیستم ها تا کنون در زدوخوردهای خشونت آمیز با گروه های تروریستی نوار غزه، و لبنان، که هزاران پرتابه به شهرهای اسرائیل شلیک کرده اند، جان صدها نفر را نجات داده اند.

در سالهای اخیر دقت این سیستم ارتقا یافته و قادر است محدودهٔ مشخصی که در شهرهای بزرگ هدف حمله قرار خواهد گرفت را مشخص کند.

تصویر: اسکرین شات از آژیر قرمز، اپلیکیشن اسرائیل که از حملهٔ موشک های مهاجم هشدار می دهد. Courtesy)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gantz-israel-may-supply-ukraine-with-rocket-and-drone-alert-system-but-not-weapons/

اطلاعات بیشتر در مورد