گانتز در مراسم تایمز اسرائیل، نتانیاهو را متهم به هدایت ضربه به دموکراسی اسرائیل کرد
جستجو

گانتز در مراسم تایمز اسرائیل، نتانیاهو را متهم به هدایت ضربه به دموکراسی اسرائیل کرد

بنی گانتز رهبر «آبی و سفید»، همزمان با نزدیک شدن به آخرین دور خونریز کارزار سه شنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را به دلیل هدایت حمله به زندگی شهروندی و دموکراسی اسرائیل، محکوم کرد.

بنی گانتز حین مصاحبه با دیوید هورویتز  سردبیر تایمز اسرائیل، ۲ آوریل ۲۰۱۹. (Miriam Hershlag/Times of Israel)
بنی گانتز حین مصاحبه با دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائیل، ۲ آوریل ۲۰۱۹. (Miriam Hershlag/Times of Israel)

رهبر «آبی و سفید» مدعی شد نخست و زیر به نیت حفظ مقام خود «به همه حمله می کند»؛ می گوید خود را «مُراجع» رأی دهندگان می داند نه «رئیس» ایشان.

بنی گانتز رهبر «آبی و سفید»، همزمان با نزدیک شدن به آخرین دور خونریز کارزار سه شنبه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را به دلیل هدایت حمله به زندگی شهروندی و دموکراسی اسرائیل، محکوم کرد.


تصاویر:
سالن مملو از جمعیت دان پانورامای تل آویو به سخنان بنی گانتز رئیس «آبی و سفید» در مراسم تایمز اسرائیل/ سالون بین المللی تل آویو، گوش سپرده است، ۲ آوریل ۲۰۱۹. (Miriam Herschlag / Times of Israel)


سالن مملو از جمعیت دان پانورامای تل آویو به سخنان بنی گانتز رئیس «آبی و سفید» حین مصاحبه ای با دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائیل، در مراسم تایمز اسرائیل / سالون بین المللی تل آویو در گوش سپرده است، ۲ آوریل ۲۰۱۹. (Miriam Herschlag / Times of Israel)

وی که در مراسمی با حضور بیش از ۱۰۰۰ تن، یک هفته پیش از آن که اسرائیلی ها پای صندوق های رأی بروند، با دیوید هورویتز، بنیانگزار و سردبیر تایمز اسرائیل مصاحبه می کرد، هشدار داد که دموکراسی اسرائیل در خطر است.
«ما در یک دوران اضطراری به سر می بریم. منظورم از این نیست که همین فردا یک اتفاق ناگوار می افتد، بلکه به این معنا که ما در دورانی از اضطرار زندگی می کنیم.».

هنگامی که دیوید هورویتز پرسید، این اضطرار، دقیقا چیست، گانتز در پاسخ گفت «به اتفاقاتی که در داخل اسرائیل روی می دهد، نگاه کنید. وزیر فرهنگ [میری ریگیف] که قرار است نهادهای فرهنگیمان تقویت کند و توسعه دهد، به این نهادها حمله می کند. وزیر دادگستری که قرار است دستگاه قضایی را حمایت کند، به این دستگاه حمله می کند».


سالن مملو از جمعیت دان پانوراما، از بنی گانتز رئیس «آبی و سفید» در مراسم تایمز اسرائیل / سالون بین المللی تل آویو استقبال می کند، ۲ آوریل ۲۰۱۹. (Miriam Herschlag / Times of Israel)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله