اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

گانتر به بلینکن گفت اسرائیل می-باید به حمله-های فزایندهٔ حماس پاسخ دهد

تصویر: دودی سیاه بدنبال حملهٔ هوایی اسرائیل به حومه یارون، روستای لبنانی در مرز اسرائیل بهوا خاسته است؛ جنوب لبنان، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Hassan Ammar)
تصویر: دودی سیاه بدنبال حملهٔ هوایی اسرائیل به حومه یارون، روستای لبنانی در مرز اسرائیل بهوا خاسته است؛ جنوب لبنان، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Hassan Ammar)

وزیر کابینهٔ جنگ فشار به جامعهٔ بین المللی برای برقراری آرامش در جبههٔ شمال از ُطرُق دیپلماتیک، پیش از واکنش سنگین-تر نظامی اسرائیل، را افزون کرد.

به دنبال تداوم راکت-باران گروه تروریستی لبنانی به شهرهای مرزی شمال اسرائیل، بنی گانتز وزیر کابینهٔ جنگ روز دوشنبه به آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده گفت افزایش حمله-های حزب الله مستلزم واکنش قاطع اسرائیل است.

بنا به متن مکتوبی که اسرائیل ارائه کرد، «گانتز گفت تشدید تخاصمات و افزایش حمله-های حزب الله تحت الحمایهٔ ایران، اسرائیل را به حذف چنین تهدیدی نسبت به جوامع غیرنظامی خود ملزم می-دارد.

گانتز افزود «اکنون جامتهٔ بین المللی نقشی مهم به عهده دارد، و می-بایست در راستای آنکه دولت لبنان از چنین تخاصماتی در امتداد مرزی خود ممانعت می-کند، اقدام نماید.»

ایالات متحده هنوز متن مکتوب گفتگو را در دسترس قرار نداده است.

این پیام نشان از تشدید فشار اسرائیل به ایالات متحده و دیگر اعضای جامعهٔ بین المللی برای برقراری آرامش مرزی از طُرُق دیپلماتیک دارد. اورشلیم امیدوار است ایالات متحده، فرانسه، و یا دیگر میانجیگران خارجی بتوانند در اجرای قطعنامهٔ ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل پادرمیانی کنند.

قطعنامهٔ مزبور جنگ دوم لبنان را در سال ۲۰۰۶ به پایان آورد و خواهان خلع سلاح تمامی نیروهای غیردولتی لبنان، از جمله حزب الله شد. همچنین، تکلیف کرد که ناحیهٔ میان مرز اسرائیل و لبنان و رودخانهٔ لیتانی از هرگونه نیروهای مسلح به جز ارتش لبنان و هیئت حافظ صلح سازمان ملل، UNIFIL خالی باشد.

با گذشت زمان، اما، حزب الله این قطعنامه را نقض کرده و تسلیحات و نیروهای خود را در نزدیکی مرز گرد آورده و UNIFIL اقدام قابل توجهی برای ممانعت بعمل نمی-آورد.


تصویر: آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده حین دیدار با بنی گانتز وزیر کابینهٔ جنگ در تل آویو، ۳ نوامبر ۲۰۲۳.
(State Department)

به دنبال نگرانی از آنکه گروه تروریستی لبنانی بتواند حمله-ای مانند حملهٔ ۷ اکتبر حماس به اسرائیل بکند، فشارهای داخل اورشلیم، بجای بی-اعتنایی، برای پاسخ تخاصمات بالا گرفته است. در تهاجم ۷ اکتبر حماس، هزاران تروریست از مرز جنوبی به خاک کشور هجوم آوردند و حدود ۱۲۰۰ نفر را از دم تیغ گذراندند و حدود ۲۴۰ را گروگان به غزه بردند.

از شروع جنگ اسرائیل و حماس، حزب الله جلودار حمله-های مداوم به مرز شمالی کشور با لبنان بوده است. تبادل روزانهٔ آتش با حزب الله و گروههای متحد فلسطینی به نگرانی از بروز جنگ در ناحیهٔ مرزی دامن زده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gantz-tells-blinken-that-israel-will-have-to-respond-to-rising-hezbollah-attacks/

اطلاعات بیشتر در مورد