اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

گالانت گفت نبرد سنگین در شمال غزه به پایان رسید، در خان یونس نیز به زودی به پایان می-رسد

تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع حین ایراد بیانیهٔ مطبوعاتی در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴. (Screen capture/GPO)
تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع حین ایراد بیانیهٔ مطبوعاتی در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴. (Screen capture/GPO)

وزیر دفاع گفت فراخوانهای موجود برای آتش-بس را رد کرد، گفت تنها فشار نظامی قرارداد جدید گروگانها را محقق خواهد کرد.

یوآو گالانت وزیر دفاع روز دوشنبه گفت «فاز سنگین» تهاجم زمینی اسرائيل در شمال غزه به پایان رسید، در ناحیهٔ خان یونس جنوب غزه نیز به زودی به پایان می-رسد.

به دنبال آنکه ارتش اعلام کرد همهٔ گردانهای حماس در ناحیه را شکست داده، سربازان اسرائیل نبرد شمال غزه را با شتاب کمتری پیش برده-اند. سربازان در تلاش بوده-اند محل باقیماندهٔ سایتهای حماس را مشخص کنند و آخرین عاملان گروه تروریستی را بکشند یا دستگیر کنند.

گالانت گفت «سه ماه پیش، بهمراه رئیس ستاد نیروهای دفاعی، رئیس شاباک سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، ژنرالهای نیروهای دفاعی، طرح جنگ در نوار غزه و رابط-های آن در دیگر عرصه-ها را به کابینه ارائه کردم. تصریح کردیم که مرحلهٔ مانورهای سنگین حدود سه ماه بطول خواهد انجامید.»

گالانت در کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به ناحیهٔ خان یونس، بدون اشاره به بازهٔ دقیق زمانی گفت «در بخش شمالی نوار، این مرحله به پایان رسیده است. در جنوب غزه نیز به این دستاورد خواهیم رسید و آنجا نیز [فاز سنگین] به زودی به پایان خواهد رسید.

وی در ادامه گفت «و در هر دو ناحیه، لحظه-ای خواهد رسید که به فاز بعدی وارد شویم.»

گالانت گفت «عملیات زمینی را مطابق واقعیت میدانی، که برای ما روشن-تر می-شود، و مطابق با دستاوردهای نظامی و نابودی دشمن [حماس]، و مطابق با اطلاعات محرمانه-ای که در دست داریم، معین خواهیم کرد.»


تصویر: در عکسی که در ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴ منتشر شد، سربازان نیروهای دفاعی در نصیرات، ناحیهٔ مرکزی غزه دیده می-شود. (Israel Defense Forces)

گالانت همچنین گفت در شمال غزه، «چارچوب همهٔ گردانها [ی حماس] در هم شکسته است. اکنون برای از میان بردن نیروهای پراکندهٔ مقاومت می-کوشیم. به این هدف با شبیخون، حملهٔ هوایی، عملیات ویژه، و فعالیتهای افزوده دست خواهیم یافت.»

او گفت در ناحیهٔ مرکزی غزه، «در حال انهدام صنایع نظامی حماس، و مراکز تولیدی آن-ایم. اینها کارگاههای تولید راکت، ابزارهای انفجاری دست-ساز، مواد منفجره و دیگر تسلیحاتی است که علیه ما بکار می-رود. ادستاوردها [ی سربازان ما] بسیار تحسین برانگیزند.»

گالانت گفت در جنوب غزه «سربازان نیروهای دفاعی تمرکز را بر سر مار نهاده-اند، که رهبری حماس است. تیپ خان یونس، که جزو همین عملیات است، کم کم توان جنگی خود را از دست می-دهد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-intense-fighting-over-in-northern-gaza-will-soon-end-in-khan-younis-too/

اطلاعات بیشتر در مورد