اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

گالانت: کارزار نیروهای دفاعی در رفح با مسدود کردن گذرگاه و انهدام تونلها، شریان حیات حماس را قطع می-کند

شرح عکس: یوآو گالانت وزیر دفاع، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، در دیدار با سربازان نیروهای دفاعی در رفح، جنوب غزه.
(Ariel Hermoni/ Defense Ministry)
شرح عکس: یوآو گالانت وزیر دفاع، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، در دیدار با سربازان نیروهای دفاعی در رفح، جنوب غزه. (Ariel Hermoni/ Defense Ministry)

وزیر دفاع در بازدید از سربازان در محل شهر جنوبی غزه گفت گروه تروریستی قادر نیست از شکستهایی که خورده سر بردارد، قادر نیست از نو خود را مسلح کند.

یوآو گالانت وزیر دفاع در بازدید روز یکشنبه از رفح در جنوب غزه تصریح کرد که حماس قادر نیست از فشار ناشی از عملیات اسرائیل سر بلند کند، دستش از محموله-های تسلیحاتی قطع شده است و نیروی درهم-شکسته-ای است که زمانش بسر آمده است.

سخنان او در نهمین ماه جنگ با گروه تروریستی فلسطینیان، هنگامیکه نیروهای دفاعی اسرائیل به برخی نقاطی که پیش از اینجا آنجا جنگیده بود باز می-گردد تا ظهور دوبارهٔ نیروهای حماس مقابله کند، بیان شد. مقامات اسرائیل می-گویند ارتش همه به جز چهار گردان حماس در نوار غزه – دو تا در رفح و دو تای دیگر در مرکز غزه- را شکست داده است.

نیروهای دفاعی در عملیات مقدماتی پیش از تهاجم به رفح، گذرگاه مرزی رفح با مصر را تصرف کرد و ۲۵ تونل قاچاق در آن محدوده کشف کرد که معتقد است از کانالهای کلیدی حماس برای قاچاق اسلحه به داخل نوار بوده است.

گالانت به سربازان گفت «جنگ اینجا در رفح نشان از چیزی بسیار مهم است. با بستن گذرگاه رفح، و تونلها -واقعا داریم هوای تنفس را به روی حماس می-بندیم.» «نتیجه این است که هیچ راهی برای مسلح کردن خود ندارند، هیچ راهی برای تجهیز خود ندارند، هیچ راهی برای آوردن نیروی تقویتی ندارند، و هیچ راهی برای رویارویی با تلفات خود ندارند، و این را به وضوح می-بینیم.»

گالانت در ادامه گفت «روحیهٔ سلحشوری آنها در هم شکسته و زمان دارد از دست می-رود؛ این یکی واقعا به زیان آنها است.»

گالانت با ارجاع به رهبری حماس در غزه که گمان می-رود در شبکه-های وسیع تونلی گروه که زیر ناحیهٔ محصورهٔ فلسطینی حفر شده مخفی باشد، گفت «برخلاف برخی حکایت بعضی-ها که در تونلها نشسته-اند و با داد و فریاد برای آنها که در هتلهای قطر نشسته-اند خبررسانی می-کنند… در عمل حماس… از پا افتاده است. ما تونلها را تخریب می-کنیم، تسلیحات را از میان می-بریم، و به جاهایی در اعماق زیر زمین وارد می-شویم که هرگز تصور نمی-کردند پای ما به آنجا برسد.»


شرح عکس: در عکسی که در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شد، سربازان تیپ نحال حین عملیات در رفح، جنوب غزه دیده می-شوند. (Israel Defense Forces)

گالانت عهد کرد نیروهای دفاعی «به نبرد و پیشروی ادامه می-دهد تا به جایی برسیم که راه نفس حماس را ببندیم و اجازه ندهیم از نو نیرو بگیرد. هدف این عملیات همین است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-idfs-rafah-campaign-choking-hamas-by-blocking-crossing-destroying-tunnels/

اطلاعات بیشتر در مورد