اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۴۹

جستجو

گالانت و همتای اوکراینی او دربارهٔ تهدید مشترک از جانب ایران، و سامانهٔ هشدار موشکی به گفتگو نشستند

تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل در مراسمی در کنست، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل در مراسمی در کنست، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

اولکسی رزنیکوف گزارشی از وضعیت جنگ موجود با روسیه به اطلاع وزیر دفاع اسرائیل رساند؛ ایندو دربارهٔ فناوری اسراسیلی سامانهٔ هشدار زودهنگام که برای اوکراین تولید می-شود گفتگو کردند.

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه با اولسکی رزنیکوف، همتای اوکراینی خود گفتگو کرد و پیرامون تجاوز نظامی روسیه به این کشور و نیز سامانهٔ هشدار موشکی که اسرائیل برای اوکراین طراحی و تولید می-کند، با او مذاکره نمود.

بنا به متن مکتوب دفتر گالانت، وزیر دفاع اسرائیل در جریان تحولات میدانی قرار گرفت و درخصوص وضعیت بشری در موقعیت کنونی اوکراین ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه گفته شد که «دو جانب همچنین دربارهٔ تهدید از جانب دشمن مشترک ایشان، ایران، و تأثیر این کشور بر جنگ اوکراین، همچنین تأثیرات گسترده-تر آن در عرصهٔ جهانی مذاکره کردند.»

گالانت به رزنیکوف از پیشرفت سامانهٔ هشدار موشکی که اسرائيل برای اوکراین تولید می-کند، اطلاع داد. این سامانه قرار است در مقابله با تهاجمات بی-امان موشکی و پهبادی روسیه بکار رود. روسیه صدها پهباد انتحاری ساخت ایران را برای حمله به آماج-هایی در سراسر اوکراین، بویژه به نیروگاههای برق و زیرساختهای حیاتی کشور روانه کرده است.

ایران در خاورمیانه نیز به گروههای دست-نشاندهٔ ضداسرائیلی خود، نظیر گروه تروریستی حزب الله تسلیحات می-دهد.

در ماه مه امسال کییف گفت در راستای برنامهٔ مقدماتی که در ماههای آتی بکار گرفته خواهد شد، آزمون سامانهٔ هشدار زودهنگام اسرائیلی که از تهاجم-های هوایی روسیه خبر می-دهد را آغاز کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-ukrainian-counterpart-discuss-joint-threat-from-iran-missile-warning-system/

اطلاعات بیشتر در مورد