اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

گالانت: عاملان دستگیرشدهٔ حماس می-گویند گروه از درون در حال فروپاشی است؛ یک سرباز در پی اصابت گلولهٔ آر.پی.جی. کشته شد.

تصویر: چپ، یوآو گالانت وزیر دفاع در ۳۱ مارس ۲۰۲۴حین ملاقات با سربازان در پایگاه ارتش. 
(Ariel Hermoni/Defense Ministry); Right: Sgt. First Class Sivan Weil (Israel Defense Forces)
تصویر: چپ، یوآو گالانت وزیر دفاع در ۳۱ مارس ۲۰۲۴حین ملاقات با سربازان در پایگاه ارتش. (Ariel Hermoni/Defense Ministry); Right: Sgt. First Class Sivan Weil (Israel Defense Forces)

یوآو گالانت وزیر دفاع روز یکشنبه گفت عاملان ارشد حماس که توسط سربازان در نوار غزه دستگیر شدند به بازجویان گفتند «گروه در حال فروپاشی از درون است.»

گالانت در پی ارزیابی وضعیت در مقر لشکر ۹۸ گفت «در یکی دو هفتهٔ اخیر، صدها تروریست دستگیر شده-اند و آنچه از ماوقع تعریف می-کنند، گویای کل ماجرا است. آنها می-گویند حماس در حال فروپاشی از درون است، هزینه-ای که می-دهند بسیار گزاف است.»

گالانت با ارجاع به تاریخ حملهٔ عظیم گروه تروریستی فلسطینی حماس به اسرائیل که آغازگر جنگ کنونی شد، گفت «تصمیم داریم تمامی کسانی که در وقایع ۷ اکتبر مشارکت داشتند را از میان برداریم، [مقامات] کوچکتر، بزرگتر، و خیلی بزرگترها؛ آنها که داخل [اسرائیل] اند، و آنها که دستور صادر کردند.»

گالانت گفت نیروهای دفاعی اسرائیل تا زمانی که تمامی تروریستهای نوار غزه را به چنگ آرد، به جنگ ادامه می-دهد.»

وزیر دفاع با ارجاع به عملیات نیروهای دفاعی در بیمارستان شفا که طی آن بیش از ۵۰۰ عضو گروه تروریستی دستگیر شده و حدود ۲۰۰ تن از جمله چندین فرمانده رده-بالا کشته شدند، گفت «در چند روز اخیر همچنین شاهد پیشرفتی بسیار بزرگ بوده-ایم، هم در [به چنگ آوردن] تروریستها در میدان و هم در دستگیری فرماندهان ارشد، حتی بسیار ارشدها.»

نیروهای دفاعی روز یکشنبه، در حالیکه یورش به بیمارستان برای از پاکسازی محل از تروریستهای حماس وارد سومین هفته شده، گفت سربازان به یک مخزن تسلیحات که در بخش زایمان بیمارستان شفا پنهان بود، دست یافتند.


تصویر: تسلیحاتی که سربازان واحد اکتشافی تیپ نحال در بخش زایمان بیمارستان شفای غزه کشف کردند، در عکسی که روز ۳۱ مارس ۲۰۲۴ برای انتشار ارائه شد، دیده می-شود. (Israel Defense Forces)

سربازان اسرائیل به دنبال دریافت اطلاعات محرمانه حاکی از اختفای مقامات رده-بالای گروه تروریستی در بیمارستان شفا، به مجموعه یورش بردند.

طبق اظهار نیروهای دفاعی، تسیلحاتی که واحد اکتشافی تیپ نحال یافت شامل خمپاره، ابزار انفجاری، تفنگ تک-تیر، تفنگ تهاجمی، طپانچه، تفنگ و دیگر تجهیزات نظامی است که داخل بالش و تشک و تخت بیماران، در سقفهای کاذب و دیوارها جاسازی شده بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-captured-hamas-operatives-tell-us-group-is-collapsing-from-within/

اطلاعات بیشتر در مورد