اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

گالانت: حماس به دنبال جانشینی برای سینوار است؛ تیپ خان یونس شکست خورده است

تصویر: در عکسی نیروهای دفاعی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۴ ارائه کرد، سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل حین عملیات در بیمارستان ناصر، شهر خان یونس در جنوب غزه مشاهده می-شوند. (Israel Defense Forces)
تصویر: در عکسی نیروهای دفاعی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۴ ارائه کرد، سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل حین عملیات در بیمارستان ناصر، شهر خان یونس در جنوب غزه مشاهده می-شوند. (Israel Defense Forces)

وزیر دفاع گفت رهبری میدانی در غزه موجود نیست، حماس با نیروهای «حداقلی» بر جا مانده؛ سربازان در بیمارستان ناصر اتوموبیلهایی را یافتند که در حملهٔ ۷ اکتبر استفاده شد، و اتوموبیلهایی که از اسرائیل به سرقت رفت.

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت با توجه به اینکه تیپ خان یونس در هم شکسته و احتمال تهاجم به رفح قریب الوقوع است، رهبری خارج از کشور حماس به دنبال جانشین برای یحیی سینوار است.

سینوار، و نیز محمد ضیف فرمانده نظامی حماس و معاون وی مروان عیسی هنوز به چنگ نیروهای امنیتی نیفتاده-اند. با این وجود گفته می-شود از آخر ژانویه ارتباط سینوار با رهبری گروه تروریستی در خارج از کشور قطع شده و در مشارکت وی در مذاکرات جاری مرتبط با گروگانها تردید هست.

گالانت در پی ارزیابی بهمراه سرلشگر یارون فینکلمن فرمانده لشگر جنوب نیروهای دفاعی اسرائیل گفت «حماس به فرماندهان خود اعتماد ندارد، و این بسیار بسیاری واضح است.»

گالانت گفت «حماس در غزه غایب است و از حلقهٔ رهبری هیچکس برای گفتگو موجود نیست» و مدعی شد رهبری حماس در خارج از کشور به دنبال رهبران جدید در غزه است. «این بدان معنا است که حماس در حال رایزنی است که چه کس از این پس زمام غزه را در دست گیرد.»

گالانت گفت در خان یونس حدود ۲۰۰ مظنون تروریستی در بیمارستان ناصر خود را به سربازان تسلیم کردند و دهها تن دیگر در بیمارستان الامل، که به گفتهٔ او نشانهٔ آن است که حماس «روحیهٔ مبارزه» را باخته است.

گالانت گفت «مردم مسلح به آر.پی.جی، تسلیحات و تفنگ، به خود آمدند و دست از جنگ برداشتند. این نشان تغییری در درک ایشان از قدرت است، که فهمیده-اند سرنوشت آنها تسلیم یا مرگ است و گزینهٔ سومی نیست.»


تصویر: یحیی سینوار (وسط) رهبر حماس در نوار غزه در ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ برای حامیان خود در شهر غزه دست تکان می-دهد. (MOHAMMED ABED / AFP / File)

گالانت گفت تیپ خان یونس حماس «شکست خورده و دیگر از منظر نظامی هیچ کاربرد عملیاتی ندارد.»

گالانت گفت «حماس با نیروهای حداقلی در اردوهای مرکزی و با تیپ رفح بجا مانده و آنچه میان آنها و فروپاشی کامل آن در معنای سیستم نظامی فاصله انداخته، تصمیمی است که اتخاذ آن در دست نیروهای دفاعی است.»

گالانت گفت «اینجا هیچ کس نیست که به کمک آنها بیاید، نه ایرانیها و نه کمکهای بین المللی» و سوگند یاد کرد ارتش شش گردان باقیماندهٔ حماس که دو تا در مرکز غزه و چهار تا در رفح است را در هم بشکند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-hamas-seeks-to-replace-sinwar-khan-younis-brigade-is-defeated/

اطلاعات بیشتر در مورد