اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۸

جستجو

گالانت به نتانیاهو: حاکمیت نظامی یا غیرنظامی بر غزهٔ پساجنگ را رد کن؛ من چنین اجازه‌-ای نخواهم داد

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (چپ) حین ایراد بیانیهٔ ضبط-شده در خصوص جنگ با حماس در غزه. 
(Screenshot/GPO)    
یوآو گالانت وزیر دفاع حین ایراد بیانیه خطاب به مطبوعات، ۱۵ مه ۲۰۲۴. 
(Screenshot)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (چپ) حین ایراد بیانیهٔ ضبط-شده در خصوص جنگ با حماس در غزه. (Screenshot/GPO) یوآو گالانت وزیر دفاع حین ایراد بیانیه خطاب به مطبوعات، ۱۵ مه ۲۰۲۴. (Screenshot)

وزیر دفاع از نقش نهادهای فلسطینی غیر-حماس در «روز بعد» حمایت کرد، به نخست وزیر گفت علیرغم هر هزینهٔ شخصی، تن به تصمیمات دشوار بدهد؛‌ نخست وزیر: اجازه نخواهم داد حماسستان به فتحستان تبدیل شود .

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائيل ،روز چهارشنبه در بیانیهٔ تلویزیونی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را خطاب قرار داده و گفت برای پیشبرد حاکمیت غیر-حماس در غزه می-باید علیرغم هر هزینهٔ شخصی یا سیاسی، «تصمیمات سخت» بگیرد زیرا دستاوردهای جنگ دارد از کف می-رود و امنیت درازمدت اسرائیل در خطر است.

گالانت در سخنرانی خود هشدار داد که اجازهٔ تشکیل یک حکومت غیرنظامی یا نظامی اسرائیل در غزه نخواهد داد. او گفت حکومت نهاد فلسطینی غیر-حماس، بهمراه نقش-آفرینان بین المللی در راستای منافع اسرائیل است. او گفت نتانیاهو می-بایست چشم-انداز حکومت دائمی نظامی یا غیرنظامی اسرائیل بر نوار را علناً از دستور خارج کند.

سخنرانی عمومی او، که از شروع جنگ تا کنون، مستقیم-ترین چالش سیاسی علیه نتانیاهو از درون دولت وی محسوب می-شود، واکنش خشمگین اعضای ائتلاف را برانگیخت و نتانیاهو را ترغیب به اخراج وزیر دفاع کردند. تنها ساعاتی پیش از آن، نخست وزیر اعلام کرده بود تا شکست حماس، هرگونه بحث «روز بعد» در غزه بیهوده است.

شخص نتانیاهو، با ارجاع به حزب حاکم تشکیلات خودگردان فلسطینیان، بلافاصله در جواب گفت «آمادهٔ جایگزینی حماسستان با فتحستان نیست.»

سخنان گالانت انعکاس شکایات ایالات متحده و دیگران در جامعهٔ‌ بین المللی است که از مدتها پیش از اسرائیل خواسته-اند طرح ماندگاری تنظیم کرده و معین کند پس از جنگ چه کسی در غزه حکومت خواهد کرد.

گالانت بطور مشخص گفت کوتاهی در تعیین جایگزین حماس در نوار غزه دستاوردهای نظامی اسرائیل را بباد خواهد داد زیرا گروه تروریستی خواهد توانست خود را بازسازی کرده و از نو کنترل را در دست گیرد. «تا زمانی که امور زندگی غیرنظامی در غزه در کنترل حماس باقی است، می-تواند خود را بازسازی و تحکیم کند. در نتیجه، نیروهای دفاعی ملزم به بازگشت و جنگ در نواحی-ای خواهد شد که پیش از آن آنجا نبرد کرده است.»

گالانت گفت «ما می-بایست تواناییهای حکومتی حماس در غزه را از میان ببریم. کلید دستیابی به این هدف، اقدام نظامی، و ایجاد حاکمیت جایگزین در غزه است.»


تصویر: از چشم-اندازی در مرز جنوبی غزه با قلمرو فلسطینیان، در ۱۵ مه ۲۰۲۴، در پی انفجاری در نوار غزه دود بهوا خاسته است. (Jack Guez/AFP)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-to-pm-reject-israeli-military-civil-rule-of-gaza-after-hamas-i-wont-allow-it/

اطلاعات بیشتر در مورد