اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۲

جستجو

گالانت به خلبانهایی که حملهٔ ایران را دفع کردند: «کار ما از این به بعد بیشتر می-شود»

تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع حین گفتگو با خلبانان جتهای جنگنده در پایگاه هوایی تل نوف، ۱۸ آوریل ۲۰۲۴. 
(Shachar Yurman/Defense Ministry)
تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع حین گفتگو با خلبانان جتهای جنگنده در پایگاه هوایی تل نوف، ۱۸ آوریل ۲۰۲۴. (Shachar Yurman/Defense Ministry)

وزیر دفاع گفت اسرائيل آزاد است هر کار که نیاز دارد بکند؛ بنا به تخمین کارشناسان، سامانه-های قدیمی دفاع هوایی ایران قادر به مقاومت در مقابل حملهٔ مستقیم نیروی هوایی اسرائيل نیست.

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائيل به خلبانان جتهای جنگنده که در عملیات مقابله با حدود ۳۵۰ پهباد و موشک که ایران در فاصلهٔ شنبه-شب تا بامداد یکشنبه به اسرائيل شلیک کرد مشارکت داشتند، گفت کار نیروی هوایی اسرائیل از حالا به بعد بسیار دشوار خواهد بود.

روز پنجشنبه گالانت به خلبانها گفت «مأموریتهای ما کمتر نخواهد شد، بلکه بیشتر خواهد شد.» «این واقعیت که از هفت میدان گوناگون به ما حمله می-شود، امری است بغرنج و پیوسته ما را به چالش خواهد کشید.»

گالانت گفت «به لطف آنکه که نیروی هوایی امکان دفاع می-سازد، اسرائیل آزادی عمل دارد تا هر چه می-خواهد بکند. و آنچه شما شنبهٔ گذشته کردید بسیار بسیار شگرف بود.»

طبق گفتهٔ نیروهای دفاعی، حملهٔ ایران به اسرائيل شامل ۱۷۰ پهباد، ۳۰ موشک کروز، و ۱۲۰ موشک بالستیک بود که ۹۹ درصد آن سرنگون شد.

تمامی پهبادها و موشکهای کروز، توسط نیروی دفاعی اسرائیل و متحدانش از جمله ایالات متحده، بریتانیا، اردن،‌ فرانسه و دیگران، خارج از قلمرو هوایی کشور سرنگون شد.

گالانت به خلبانان گفت عملکرد خلبانهای اسرائيل در آخر هفتهٔ گذشته به کشور «امکان داد بداند وقتی که ما [به ایران] واکنش نشان دهیم، تضمین داریم که آنچه تصمیم به انجامش گرفته-ایم را بجا خواهیم آورد.» «این مایهٔ اطمینان خاطر عظیم مردم اسرائيل و تصمیم-گیرندگان است.»

تصویر: در عکس، از چشم-انداز اورشلیم سامانهٔ ضد-موشکی حین شلیک موشکهای رهگیر به پهبادها و موشکهایی که از ایران شلیک شدند در ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ دیده می-شوند.

در روزهای متعاقب حملهٔ بیسابقهٔ ایران، کابینهٔ جنگ اسرائیل گرم بررسی چگونگی اقدام به تلافی است -اگر چنین قصدی داشته باشد.

متحدان کشور، از جمله ایالات متحده، از اسرائيل خواستند کاری نکند که خطر زدوخورد وسیعتر منطقه-ای در پی داشته باشد، اما علیرغم این هشدارها، گزارش حاکی است که کابینهٔ جنگ تمایل دارد به گونه-ای پاسخ اقدام کند.

با توجه به نیروی هوایی فرسوده و سامانهٔ دفاع هوایی ایران که ساخت داخل و از روی مدلهای قدیمی روسی است، کارشناسان گفته-اند اگر اسرائيل تصمیم بگیرد به تلافی حملهٔ بیسابقهٔ پهبادی و موشکی شنبه-شب به این کشور حمله کند، مشکل عمده-ای برای زدن هدفهای داخل ایران نخواهد داشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-to-pilots-who-intercepted-irans-attack-our-work-is-only-going-to-increase/

اطلاعات بیشتر در مورد