اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۳

جستجو

گالانت به حزب الله علیه درگیری هشدار داد:‌ «لبنان را به عصر حجر بازمی-گردانیم»

تصویر:‌ یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل (راست) و سرلشکر اوری گوردین فرمانده لشکر شمال نیروهای دفاعی از ناحیهٔ کوه کبوتر به سمت لبنان می-نگرند. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)
تصویر:‌ یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل (راست) و سرلشکر اوری گوردین فرمانده لشکر شمال نیروهای دفاعی از ناحیهٔ کوه کبوتر به سمت لبنان می-نگرند. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

وزیر دفاع به دنبال تحریکات مرزی اخیر گروه تحت الحمایهٔ‌ ایران، نصرالله،‌ رئیس گروه تروریستی را تهدید کرد، و گفت اسرائيل «از بکارگیری تمام قدرت خود ابا نخواهد کرد».

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه-شنبه در بازدید از ناحیهٔ کوه کبوتر در مرز لبنان، رئیس گروه تروریستی که در ماههای اخیر دست به تحرکات تحریک-آمیز در جبهه زده است را تهدید کرد.

گالانت در بیانیه-ای ویدئویی به حسن نصرالله، رئیس حزب الله، گروه تحت حمایت ایران، گفت «خطا نکن.»

گالانت پس از بازدید از ناحیه بهمراه افسران ارشد نیروهای دفاعی، گفت «در گذشته اشتباهاتی کرده-ای، و هزینه-های بسیار سنگین پرداخته-ای. اگر … اینجا درگیری یا زدوخوردی پیش آید، لبنان را به عصر حجر بازمی-گردانیم. از بکارگیری تمامی نیروی خود ابا نخواهیم کرد، و اگر لازم باشد ذره ذرهٔ حزب الله و لبنان را محو خواهیم کرد.»

او افزود «اشتباه نگیرید، خواهان جنگ نیستیم، اما آماده-ایم از شهروندان خود، سربازان خود، و حاکمیت خود دفاع کنیم.»

گالانت بهمراه سرلشگر اوری گوردین فرمانده لشکر شمال، و شای کالپر، فرمانده تیپ ۹۱م منطقه و شماری دیگر از افسران ارشد به نظارهٔ محلی در قلمرو اسرائیل که اخیراً حزب الله آنجا چادر زده بود، رفت.

طبق اظهار دفتر او، با اشاره به طرح جایگزینی حصار مرزی اسرائیل با دیواری مرتفع-تر، گالانت در کوه کبوتر که به مزارع شبا نیز معروف است، و لبنان ادعای مالکیت آن را دارد، با افسران همراه خود به استماع ارزیابی وضعیت، و آخرین داده-های «تلاش-های دفاعی در امتداد مرز، و ایجاد موانعی که هم-اکنون در دست ساختمان است،» پرداخت.


تصویر: منظرهٔ کوه کبوتر که به مزارع شبا نیز معروف است، از روستای قجر در مرز لبنان، ۲ اوت ۲۰۲۳.
(Emanuel Fabian/Times of Israel)

در ماههای اخیر بارها تحرکات حزب الله در امتداد مرز،. که اسرائيل آن را تحریکات آشکار ارزیابی می-کند مشاهده شده است، از جمله برپا کردن دو چادر در ناحیه-ای ورای «خط آبی» کوه کبوتر که به تأیید سازمان ملل رسیده است. گروه تحت حمایت لبنان چندی بعد یکی از چادرها را از محل خارج کرد، و تهدید کرد که اگر اسرائیل برای برچیدن دومی اقدام کند، حمله خواهد کرد.

رویدادهای اخیر دیگر شامل حرکت اعضای استتار-شدهٔ حزب الله در امتداد مرز در نقض قطعنامهٔ سازمان ملل است. همچنین فعالان حزب الله در چندین مورد، از جمله برای تخریب حصار مرزی و آسیب به تجهیزات نظارتی ارتش از «خط آبی» گذشته-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-warns-hezbollah-against-escalation-well-return-lebanon-to-the-stone-age/

اطلاعات بیشتر در مورد