اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۷

جستجو

گالانت: ایران، حزب الله، حماس امیدوارند رمضان را به «مرحلهٔ دوم ۷ اکتبر» بدل کنند

تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع (وسط) حین سخن با فرماندهان در ستاد فرماندهی مرکزی، نزدیک اورشلیم، ۲۷ فوریه ۲۰۲۴. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)
تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع (وسط) حین سخن با فرماندهان در ستاد فرماندهی مرکزی، نزدیک اورشلیم، ۲۷ فوریه ۲۰۲۴. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

وزیر پلیس به دنبال محدودیت بیسابقه در ورود اعراب اسرائیلی به تپهٔ معبد مقدس است، و وزیر دفاع با طعنهٔ آشکار به بن گاویر علیه «سخنان غیرمسؤولانه» هشدار داد.

یوآو گالانت وزیر دفاع روز سه-شنبه اسرائیل متوجه شده است که ایران، حزب الله، و حماس قصد دارند از ماه مبارک رمضان بهره گرفته و این ایام را تبدیل به «مرحلهٔ دوم ۷ اکتبر کرده، و موقعیت را متشنج کنند.»

گالانت که در یکی از جلسات ارزیابی در ستاد مرکزی نیروهای دفاعی سخن می-گفت، اشاره کرد که «هدف اصلی حماس آن است که ماه رمضان را، با تمرکز بر تپهٔ معبد مقدس و اورشلیم، تبدیل به مرحلهٔ دوم طرح خود که در ۷ اکتبر آغاز شد بکنند. این هدف اصلی حماس است، و ایران و حزب الله نیز بر همان طبل می-زنند.»

گالانت هشدار داد که «ما نمی-بایست بهانه-ای به دست حماس بدهیم تا آنچه را از آغاز جنگ نتوانست اکنون بدست آرد و میادین جنگ را بهم پیوند بزند.»

حماس کشتار دسته-جمعی ۷ اکتبر خود در جنوب اسرائیل را «سیل الاقصی» خوانده تا در پردهٔ دین به جنایات خود مشروع بخشد.

محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس، با اعلام تهاجم بیرحمانه، از اعراب اورشلیم و آنها که در اسرائیل، نگب، جلیله، و شمال اسرائیل ساکن-اند خواست «زمین را زیر پای اشغالگران شعله-ور کنند»؛ این فراخوان تا کنون از سوی اعراب اسرائیل بی-پاسخ مانده است.

گالانت در سخنانی آشکارا خطاب به ایتامار بن گاویر وزیر راست افراطی امنیت ملی، علیه «سخنان غیرمسؤولانهٔ کسانی که می-بایست مسؤولانه عمل کنند» هشدار داد و گفت این ممکن است در اندک زمانی به درگیری بینجامد.


تصویر: ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی حین بازدید از تپهٔ معبد مقدس در عید تشعا بآو، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۳.
Temple Mount Administration)

بن گاویر کوشیده است با برقراری محدودیتهایی برای فلسطینیان کرانه باختری، و در ایام رمضان مانع از عبادت ایشان در تپهٔ معبد مقدس شود، و حتی تلاش کرده است ورود شهروندان عرب اسرائیلی زیر ۷۰ سال به محل را در ایام روزه ممنوع کند. هفتهٔ گذشته گفته شد نتانیاهو در این مورد جانب بن گاویر را گرفته است.

تپهٔ معبد مقدس که نزد مسلمانان به مسجد الاقصی معروف است، مقدس-ترین مکان در یهودیت، و جایی است که دو معبدی که در کتاب مقدس یاد شده-اند روزی در این جا واقع بوده-اند. همچنین سومین مکان مقدس در اسلام است، و بهمین خاطر از مراکز تشنج میان اسرائیلی-ها و فلسطینی-ها است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-iran-hezbollah-hamas-hope-to-turn-ramadan-into-2nd-stage-of-october-7/

اطلاعات بیشتر در مورد