کوزوو در پی اخراج ایرانی مظنون به حمایت از تروریسم است
جستجو

کوزوو در پی اخراج ایرانی مظنون به حمایت از تروریسم است

دادستانان کوزوو از دادگاه خواسته اند یک مرد ایرانی را در رابطه با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از کشور اخراج کنند.

کوزوو
کوزوو

مقامات مسؤول فعالیت پنج سازمان مسلمان را ممنوع کرده و خواستار اخراج رئیس شیعی گروه به جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اند

پریستینا، کوزوو – دادستانان کوزوو از دادگاه خواسته اند یک مرد ایرانی را در رابطه با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از کشور اخراج کنند.

بیانیه ویژه از دفتر دادستان پریستینا حاکی است که فرد ایرانی رئیس یک گروه محلی شیعه به نام قرآنی بوده است.

در این بیانیه وی به عنوان اچ.ا.ب نام برده شده و گفته شده است وی مدرکی برای منبع و مقصد صدها هزار یورو که در فاصله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ خرج کرده است نشان نداده است. در بیانیه گفته شده است که مبالغ برداشتی از حساب بانکی بسیار بیشتر از درآمد حاصل از کمک های مالی بوده و همچنین، ایرانی مزبور در باره منبع کمک های مالی نیز دروغ گفته است.

مسؤولان، فعالیت های پنج سازمان مسلمان را تا خاتمه تحقیقات معلق اعلام کردند. در این بیانیه توضیح بیشتری در مورد دلایل تعلیق داده نشده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله