اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

کوخاوی در دومین روز سفر خود با وزیر دفاع و فرمانده ارتش مراکش دیدار کرد

آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل که شب پیش وارد کشور آفریقای شمالی شده بود، صبح سه شنبه از سوی مقامات دفاعی مراکش و گارد افتخار مورد استقبال قرار گرفت.

تصویر: آویو کوخاوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل روز ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲ در رباط، مراکش، تاج گلی در مسجد سلطان محمد پنجم قرار می دهد. (Israel Defense Forces)
تصویر: آویو کوخاوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل روز ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲ در رباط، مراکش، تاج گلی در مسجد سلطان محمد پنجم قرار می دهد. (Israel Defense Forces)

غروب دوشنبه پس از فرود هواپیمای وی در رباط مقامات دفاعی و گارد افتخار مراکش از فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل استقبال کردند؛ دهها تظاهرات علیه سفر وی به کشور بر پا شد و تصاویر او را آتش زدند.

آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل که شب پیش وارد کشور آفریقای شمالی شده بود، صبح سه شنبه از سوی مقامات دفاعی مراکش و گارد افتخار مورد استقبال قرار گرفت.

کوخاوی اولین رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل است که طی سفر رسمی از مراکش دیدن می کند.

کوخاوی روز سه شنبه با «عبداللطیف لودیعی» وزیر دفاع، «بالخیر الفاروق» رئیس نیروهای مسلح سلطنتی، «براهیم حسانی» رئیس سازمان اطلاعات، و شماری دیگر از مقامات ارشد دفاعی دیدار کرد.

نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه ای گفت «در این جلسه به فرصت همکاری نظامی، هم در زمینهٔ تمرین و هم آموزش، و نیز عرصه های عملیاتی و ضداطلاعاتی پرداخته شد.»

در بیانیه همچنین آمد که «مقامات حاضر به روابط تاریخی و فرهنگی ما دو ملت و نیز علائق مشترک در خاورمیانه اشاره کردند.»

طبق اظهار ارتش، کوخاوی پیش از جلسه از مسجد سلطان محمد پنجم دیدن کرده و تاج گلی از جانب نیروهای دفاعی و کشور اسرائیل آنجا نهاده و دفتر یادبود مهمانان را امضا کرده است.

کوخاوی در این سفر با سرتیپ «افی دفرین»، فرمانده هماهنگی های بین المللی ارتش، سرتیپ «آمیت سعر»، رئیس شاخهٔ تحقیقات ضداطلاعات همراه بود.

با ورود کوخاوی به مراکش، جمعیتی زیر صد نفر علیه سفر وی به کشور با پلاکاردهایی در رباط تجمع کرده و تصاویر او را آتش زدند.

نیروهای دفاعی در بیانیه ای گفت «منظور از سفر او آموختن از یکدیگر و تبادل اطلاعات بوده و بخشی از تلاش کلی نیروهای دفاعی به گسترش همکاریهای نظامی با دیگر کشورها است.»

ارتش اسرائیل همچنین گفت «این سفر در راستای جلسات اخیر و همکاری میان دو کشور است و بخشی از پیشبرد هماهنگی های نظامی و امنیتی میان کشور اسرائیل و کشور پادشاهی مراکش است.»

در ماه نوامبر گذشته بنی گانتز وزیر دفاع تفاهمنامه ای با همتای خود در مراکش امضا کرد که اولین توافق از نوع خود میان اسرائیل و یک کشور عرب است.

در این توافق روابط دفاعی میان دو کشور فرموله شده و همکاری نهادهای دفاعی دو کشور را آسانتر کرده و فروش تسلیحات اسرائیل به کشور پادشاهی آفریقای شمالی را تسهیل می کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/kohavi-meets-moroccos-defense-minister-army-chief-on-second-day-of-landmark-trip/

اطلاعات بیشتر در مورد