اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

کمپانی BP بریتانیا با یک گروه ملی نفت امیرنشین ابوظبی دست بدست دادند تا ۵۰٪ از کمپانی NewMed Energy اسرائیل را خریداری کنند

کمپانی چند-ملیتی BP plc نفت و گاز بریتانیا و شرکت ملی نفت ابوظبی (Adnoc) روز سه-شنبه اعلام کردند در تقاضای مشترک قصد دارند ۵۰٪ از کمپانی NewMed Energy را در قراردادی به قیمت ۲ بیلیون دلار خریداری کنند. طبق پیشنهاد غیرالزامی فوق، دو کمپانی انرژی ۴۵٪ از سهام شناور دولت در NewMed Energy، که سابقا دلیک دریلینگ نامیده می-شده ]و بخشی از Yitzhak Tshuva’s Delek Group بوده[، و ۵٪ از سهام Delek Group را خریداری خواهند کرد تا تولید گاز طبیعی دریایی اسرائیل را خصوصی کنند. سهام کمپانی NewMed در معاملات ساعات اولیهٔ بعدازظهر در تل آویو حدود ۳۰٪ جهش داشت.

سکوی دریایی میدان گاز طبیعی لویاتان اسرائیل. (Albatross)
سکوی دریایی میدان گاز طبیعی لویاتان اسرائیل. (Albatross)

در پیشنهاد خرید فوق، ارزش کمپانی NewMed که از سهامداران عمدهٔ میدان گازی دریایی لویاتان است، حدود ۱۴.۱ بیلیون شکیل (۴ بیلیون دلار) برآورد شده؛ قرارداد آزمایشی فوق «آزمون» روابط اسرائیل و امارات نام گرفته است.

کمپانی چند-ملیتی BP plc نفت و گاز بریتانیا و شرکت ملی نفت ابوظبی (Adnoc) روز سه-شنبه اعلام کردند در تقاضای مشترک قصد دارند ۵۰٪ از کمپانی NewMed Energy را در قراردادی به قیمت ۲ بیلیون دلار خریداری کنند. طبق پیشنهاد غیرالزامی فوق، دو کمپانی انرژی ۴۵٪ از سهام شناور دولت در NewMed Energy، که سابقا دلیک دریلینگ نامیده می-شده ]و بخشی از Yitzhak Tshuva’s Delek Group بوده[، و ۵٪ از سهام Delek Group را خریداری خواهند کرد تا تولید گاز طبیعی دریایی اسرائیل را خصوصی کنند. سهام کمپانی NewMed در معاملات ساعات اولیهٔ بعدازظهر در تل آویو حدود ۳۰٪ جهش داشت.

این معامله به کمپانی-های BP و Adnoc، شرکت نفت امارات متحد عربی که متحد به دولت است، جاپایی در میدان-های گاز دریایی اسرائیل، و بازارهای رو-به-رشد صادراتی آن می-دهد تا در مدیترانهٔ شرقی پروژه-ایی را پیش بگیرند.

BP و Adnoc گفتند قصد دارند ویژهٔ این قرارداد، یک سرمایه-گذاری خطرپذیر مشترک تشکیل بدهند که «تمرکز آن با توجه به منافع مشترک، بر توسعه و تولیدات گازی در نواحی بین المللی، از جمله مدیترانهٔ شرقی» باشد.

این پیشنهاد نشانهٔ دیگری از گرمای روابط میان امارات و اسرائيل در پی امضای توافق عادی سازی روابط میان دو کشور در سال ۲۰۲۰ در چارچوب پیمان-های ابراهیمی تحت حمایت ایالات متحده است. در ۲۰۲۱، کمپانی Delek Driling ۲۲٪ سهام خود در میدان گازی دریایی تمار اسرائيل در مدیترانهٔ شرقی را به قیمت ۱ بیلیون دلار به کمپانی دولتی Mubadala Petroleum فروخت.

کمپانی NewMed از سهامداران اصلی است و در میدان گاز لویاتان اسرائيل در آبهای ساحلی مدیترانه ۴۵٪ سهم دارد که حاوی حدود ۲۲ تریلیون فوت مکعب گاز است و در توسعهٔ میدان-های گاز طبیعی دریایی تمار، کاریش، و تنین اسرائیل نیز مشارکت داشت.


تصویر: یوسی ابو، مدیرعامل NewMed Energy. (Inbal Marmari/Courtesy)

اکتشافات و عملیات گاز طبیعی اسرائيل در سال-های اخیر کشور را به سمت استقلال در عرصهٔ انرژی پیش برده و تبدیل به صادرکنندهٔ گاز کرده است، و همزمان اسرائيل را از آسیب بدترین بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در سال، در ناحیه-ای با معدود منابع طبیعی، حفظ کرده است.

در حال حاضر، سالانه تا سقف ۱۲ میلیون متر معکب از منابع لویاتان برای مصرف داخلی و فروش به اسرائیل، مصر، و اردن استخراج می-شود.

اطلاعات بیشتر در مورد