کمپانی های فناوری اسرائیل به پیشتازی فناوری مالی و امنیت سایبری در سه ماههٔ دوم سال موفق به جمع آوری رقم بیسابقهٔ ۶.۵۲ بیلیون دلار شدند
جستجو

کمپانی های فناوری اسرائیل به پیشتازی فناوری مالی و امنیت سایبری در سه ماههٔ دوم سال موفق به جمع آوری رقم بیسابقهٔ ۶.۵۲ بیلیون دلار شدند

کمپانی های فناوری پیشرفته اسرائیل شاهد افزایش سرمایه گذاری در سه ماههٔ دوم سال بوده و مبلغ بی سابقهٔ ۶.۵۲ بیلیون، سه برابر مبلغی که سال گذشته همین زمان جمع شد را بدست آوردند.

تصویر تزئینی از مسابقه: کمپانی های فناوری اسرائیل در سه ماههٔ دوم سال ۲۰۲۱ موفق جمع آوری مبلغ بیسابقهٔ ۶.۵۲ بیلیون شدند، و، به این ترتیب طبق آماری که IVC و Meitar بدست آورده اند، مبلغی که در نیمه اول ۲۰۲۱ جمع شد از مبلغی که در کل سال ۲۰۲۰ جمع آوری شده افزون شد. (Tomwang112; iStock by Getty Images).
تصویر تزئینی از مسابقه: کمپانی های فناوری اسرائیل در سه ماههٔ دوم سال ۲۰۲۱ موفق جمع آوری مبلغ بیسابقهٔ ۶.۵۲ بیلیون شدند، و، به این ترتیب طبق آماری که IVC و Meitar بدست آورده اند، مبلغی که در نیمه اول ۲۰۲۱ جمع شد از مبلغی که در کل سال ۲۰۲۰ جمع آوری شده افزون شد. (Tomwang112; iStock by Getty Images).

گزارش IVC-Meitar حاکی است در کمپانی های فناوری در نیمهٔ اول رقم هنگفت ۱۱.۹ بیلیون را جمع آوردند، که بیش از کل مبلغ جمع آوری شده در سال ۲۰۲۰ است؛ اکنون این کمپانی ها می بایست در عمل توانایی خود را بنمایانند.

کمپانی های فناوری پیشرفته اسرائیل شاهد افزایش سرمایه گذاری در سه ماههٔ دوم سال بوده و مبلغ بی سابقهٔ ۶.۵۲ بیلیون، سه برابر مبلغی که سال گذشته همین زمان جمع شد را بدست آوردند.

مبلغ ۱۱.۹ بیلیون دلار که در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۱ از سوی کمپانی های فناوری پیشرفتهٔ اسرائیل جمع آوری شد نیز خود رقمی بی سابقه بود و طبق آماری که روز چهارشنبه از سوی ناظر فناوری بدست آمده و از سوی مرکز پژوهش IVC منتشر شد، از مبلغ ۱۰.۳ بیلیونی که در کل سال ۲۰۲۰ جمع آوری شد، بالا زد. در سه ماههٔ دوم سال ۲۰۲۰، کمپانی های فناوری اسرائیلی حدود ۲.۲ بیلیون جمع آورده بودند.

طبق گفتهٔ «ماریانا شاپیرا»، از تحلیلگران ارشد IVC در بیانیه ای گفت یافته ها نشان می دهد که «صنایع فناوری پیشرفته اسرائیل همچنان در تمام مراحل، هدف سرمایه گذاران خطرپذیر خارجی است، و کمپانی های فناوری در تمام سطوح از سخاوت سرمایه گذاران بهره ور می شوند، و سرمایه گذاران جدی در مراحل اولیه مشارکت می کنند که در نتیجه به جمع آورد مقادیر بیشتر تأمین مالی می انجامد و شانس ادامه حیات کمپانی را افزایش می بخشد،». «با توجه به این امر که سرمایه گذاران اسرائیل فعالیت بیشتری اختیار کرده و نیز ارزش کمپانی های افزون شده، نشان در دسترس بودن سرمایه است و گمان می رود روند مثبت جریان پول در صنایع فناوری پیشرفته در طول سال ۲۰۲۱ ادامه یابد.»

مبلغ بیسابقهٔ تأمین مالی در فصل دوم سال با رویدادهای جهانی همراستا است: طبق گزارشی که شرکت آمار CB Insights، مستقر در شهر نیویورک منتشر کرد، بودجه ای که در سطح جهانی در سه ماههٔ دوم سال به استارت آپ ها پرداخت شد به رقم بیسابقهٔ ۱۵۶ بیلیون می رسد، که در مقایسه با نیمهٔ دوم سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵۷٪ افزایش داشته است. گزارش مزبور حاکی است ارقام فصلی ۲۰۲۱ نشان از «بالاترین مبلغ دلاری است که در دههٔ گذشته جمع آوری شده است،». در نیمهٔ دوم سال ۲۰۲۱ در سراسر جهان ۱۳۶ تک شاخ جدید متولد شد، که خود رقمی بالا است و تقریبا شش برابر ۲۳ تک شاخی است که در همین زمان در سال پیش ایجاد شدند. تک شاخ ها کمپانی های خصوصی اند که ارزش آنها از ۱ بیلیون دلار بیشتر است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-tech-firms-raise-record-6-52b-in-q2-led-by-fintech-and-cybersecurity/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله