کمپانی های علوم زیستی اسرائيل در ۲۰۲۰ موفق به کسب رقم بیسابقهٔ ۲.۵ بیلیون دلار شدند
جستجو

کمپانی های علوم زیستی اسرائيل در ۲۰۲۰ موفق به کسب رقم بیسابقهٔ ۲.۵ بیلیون دلار شدند

بنا به گزارش صننایع فناوری پیشرفته اسرائيل، IATI&، سازمان چتری کمپانی های فناوری پیشرفته که در اسرائيل مستقر شده اند، سال ۲۰۲۰ برای جمع آوری بودجهٔ مالی صنایع علوم زیستی سالی استثنایی بود و کمپانی های فناوری سلامت موفق شدند رقم بیسابقه ۲.۵ بیلیون دلار جمع آوری کنند که ۵۵٪ از سال گذشته بیشتر است.

تصویر تزئینی: یک پژوهشگر حین آزمایش در ظرف کشت باکتری. (iStock)
تصویر تزئینی: یک پژوهشگر حین آزمایش در ظرف کشت باکتری. (iStock)

طبق گفتهٔ IATI& رقمی که در ۲۰۲۰ جمع شد، نشانگر افزایش ۵۵ درصدی تأمین مالی عرصهٔ سلامت دیجیتال، تجهیزات پزشکی، زیست فناوری و کمپانیهای دارویی است؛‌ قراردادهای M&A فروکش کرد.

بنا به گزارش صننایع فناوری پیشرفته اسرائيل، IATI&، سازمان چتری کمپانی های فناوری پیشرفته که در اسرائيل مستقر شده اند، سال ۲۰۲۰ برای جمع آوری بودجهٔ مالی صنایع علوم زیستی سالی استثنایی بود و کمپانی های فناوری سلامت موفق شدند رقم بیسابقه ۲.۵ بیلیون دلار جمع آوری کنند که ۵۵٪ از سال گذشته بیشتر است.

در اولین فصل از سال ۲۰۲۱، کمپانی های علوم زیستی اسرائيل مبلغ ۹۰۰ میلیون گرد آورد، و می توان گفت بهترین فصل اول ده سالهٔ گذشته و طبق آمار، بلافاصله بعد از چهارمین فصل ۲۰۲۰ قرار دارد.

صنایع علوم زیستی معمولا به چهار زیرشاخهٔ اصلی تقسیم می شوند: سلامت دیجیتال، تجهیزات پزشکی، زیست فناوری، و دارو درمانی.

در قراردادهای سرمایه گذاری سال ۲۰۲ حدود ۲۱۱ کمپانی علوم زیستی مشارکت داشتند، و ۴۲ تا در فصل اول ۲۰۲۱. متوسط بودجه هر قرارداد در ۲۰۲۰ ۱۱ میلیون دلار بود، که در ده سالهٔ گذشته سابقه نداشته است. طبق گزارش، این مقدار متوسط در اولین فصل سال جاری به ۲۱ میلیون دلار صعود کرد، مشابه مقدار متوسطی که در چهارمین فصل ۲۰۲۰ جمع آوری شد.

«کارین مئر رابینشتاین» مدیر عامل IATI در بیانیه ای گفت «بازار علوم زیستی و فناوری سلامت یکی از بزرگترین ها در جهان بشمار می رود و اسرائیل با دارایی های بی نظیر خود ظرفیت این را دارد که پیشگام این عرصه در جهان باشد،».

بنا به آمار، تا پایان سال ۲۰۲ به اینسو، حدود ۱۷۵۰ ک مپانی علوم زیستی در اسرائیل به فعالیت مشغول بوده و ۸۴۰۰۰ نفر را در استخدام داشته اند. در دههٔ گذشته، بیش از ۱۵۰۰ کمپانی علوم زیستی در اسرائيل ایجاد شده که معادل ۱۵۰ کمپانی در سال است. نیمی از اینها همچنان فعال اند.


تصویر: کارین مئر روبینشتاین، مدیر عامل «صنایع فناوری پیشرفته اسرائیل». (Sivan Farag)

اما در مقایسه با ۱۵۲ کمپانی در ۲۰۱۹، تنها ۹۲ تا از این کمپانی ها در ۲۰۲۰ ایجاد شده اند، که نشانگر کاهشی است که در ۲۰۱۷ آغاز شد. در ۲۰۱۶، بودجهٔ ۱۹۲ کمپانی تأمین شد.

می توان گفت اُفت شدیدی که در ۲۰۲۰ پیش آمد ناشی از بروز پاندمی کوئید ۱۹ بوده، که در پایان فصل چهارم آن سال بروز کرد، و منجر به «کاهش شدید» شمار کمپانی هایی گردید که در آن سال تأسیس شدند.

بنا به این آمار، عرصهٔ‌ صنایع هنوز به تجهیزات پزشکی، که حدود ۴۰٪ کل کمپانی های علوم زیستی ۲۰۲۰ را تشکیل می دهد با تردید می نگرد و این رقم در چند سال گذشته افزایشی نداشته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-life-sciences-firms-raised-record-2-5-billion-in-2020-report/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله