کمپانیهای امنیت سایبری اسرائیل موفق به کسب رقم بیسابقهٔ ۳.۴ بیلیون شدند که ۴۱٪ کل سرمایهٔ جهانی این صنایع است
جستجو

کمپانیهای امنیت سایبری اسرائیل موفق به کسب رقم بیسابقهٔ ۳.۴ بیلیون شدند که ۴۱٪ کل سرمایهٔ جهانی این صنایع است

طبق اظهار اداره ملی سایبری اسرائیل، کمپانی های امنیت سایبری اسرائیل در نیمه اول سال، با انعقاد ۵۰ قرارداد، مبلغ ۳.۴ بیلیون جمع آوردند و هفت تای آنها تکشاخ شدند، یعنی کمپانی ایشان ارزشی بالای ۱ میلیون دلار کسب کرد.

تصویر: SentinelOne زنگ ختم بازار بورس نیویورک را پس از اولین پیشنهاد موفقیت آمیز به صدا در می آورد. در این جشن، «تومر وینگارتن»، مدیر عامل و از بنیانگزاران SentinelOne، وسط با دست بالا، بهمراه «جان توتل»، نایب رئیس و مدیر ارشد تجاری NYSE، دومی از راست، دیده می شود. (NYSE)
تصویر: SentinelOne زنگ ختم بازار بورس نیویورک را پس از اولین پیشنهاد موفقیت آمیز به صدا در می آورد. در این جشن، «تومر وینگارتن»، مدیر عامل و از بنیانگزاران SentinelOne، وسط با دست بالا، بهمراه «جان توتل»، نایب رئیس و مدیر ارشد تجاری NYSE، دومی از راست، دیده می شود. (NYSE)

رقم مزبور که در نیمی از سال گرد آمده از رقم بیسابقهٔ ۲.۹ بیلیون که در سرمایه گذاری کل ۲۰۲۰ گرد آمد، افزون شد؛‌ هفت تا از ۱۳ تکشاخ امنیت سایبری اسرائيل در نیمه اول سال ۲۰۲۱ ایجاد شدند.

طبق اظهار اداره ملی سایبری اسرائیل، کمپانی های امنیت سایبری اسرائیل در نیمه اول سال، با انعقاد ۵۰ قرارداد، مبلغ ۳.۴ بیلیون جمع آوردند و هفت تای آنها تکشاخ شدند، یعنی کمپانی ایشان ارزشی بالای ۱ میلیون دلار کسب کرد.

ادارهٔ ملی امنیت سایبری گفت مبلغی که در شش ماه اول سال جمع شده از مبلغی که استارت آپ های اسرائیلی در کل سال گذشته جمع کردند، که خود مبلغ بیسابقهٔ ۲.۹ بیلیون دلار بود، افزون شده است. طبق آمار، رقم شش ماههٔ اول، ۴۱٪ کل مبالغی است که کمپانی های امنیت سایبری سراسر جهان گرد آورده اند، و سه برابر مبلغی است که در همین دوره در سال گذشته جمع آوری شد.

طبق اظهار اداره ملی امنیت سایبری، آمار نشان می دهد بیش از یک سوم تکشاخ های امنیت سایبری جهان، اسرائیلی اند و از کل ۳۰ تا ۳۳ کمپانی امنیت سایبری در جهان، حدود ۱۳ تا در اسرائيل مستقر اند.

طبق آمار، در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۱، هجده کمپانی امنیت سایبری اسرائیل به مبلغ کل ۲.۲ بیلیون دلار به فروش رفتند.

انتشار داده های اطلاعاتی فوق همزمان شد با عرضهٔ عمومی ابتدایی سهام کمپانی امنیت سایبری اسرائیلی بنام SentinelOne در روز چهارشنبه، که از رقم عظیم فروش ۹ بیلیون دلاری، مبلغ ۱.۲ کسب کرد، و گفته شد بزرگترین رقم عرضه ابتدای سهام یک کمپانی امنیت سایبری است.

«روی یاروم»، رئیس اقتصاد و رشد ادارهٔ امنیت ملی سایبری گفت ارقام عظیم سرمایه گذاریهای فوق «نشانهٔ آن است که اسرائیل همچنان در رأس صنایع امنیت سایبری قرار دارد،». حتی با وجود، و شاید بخصوص به علت وجود پاندمی ویروس کرونا، که دیگر بخش صنایع از تعطیل ها آسیب دیدند، صنایع امنیت سایبری بیش از پیش شکوفا شدند، چرا که مشاغل و کارکنان به دورکاری روی آوردند و جهان میدانی به آنلاین منتقل شد و ضرورت ایمنی و امنیت آنلاین با وجود بالاگرفتن خطر هک افزایش یافت.

«یاروم» طی گفتگوی تلفنی گفت، «ما شاهد بلوغ صنایع محلی بوده ایم که اکنون حتی سهم بزرگتری از بازار امنیت سایبری جهانی را بخود اختصاص داده،». او گفت این بخش بدل به موتور رشد اقتصاد کشور شده، و بر مقاومت اسرائيل در مقابل تهدیدات امنیت سایبری آینده خواهد افزود.

OwnBackup، Transmit Security،Claroty، Riskified، Orca Security، Snyk، BigID، Axonius، Wiz، Cybereason، Aqua Security، Forter و Cato Networks همه طبق آمار تکشاخ های اسرائیلی یا متعلق به اسرائیل اند.

SentinelOne بهمراه IPO خود در NYSE از ردهٔ تکشاخ‌ ها خارج شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-cybersecurity-firms-raise-record-3-4b-41-of-global-sector-investment/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله