کشف دندان باستانی نشان میدهد برخی انسانهای اولیه، ۴۰۰۰۰ سال پیش از اروپا به اسرائیل آمده اند
جستجو

کشف دندان باستانی نشان میدهد برخی انسانهای اولیه، ۴۰۰۰۰ سال پیش از اروپا به اسرائیل آمده اند

مطالعات تازه دانشگاه تل آویو میکوشد به بحث بی پایان بر سر این که فرهنگ زیرک و هنرمندانهٔ اوریگناسی، چه زمانی، و از چه سمتی به ناحیهٔ لوانت، خاورزمین، آورده شد، پایان دهد.

نمایی از غار مانوت با علائمی از ناحیه ای که دندان ۴۰۰۰۰ ساله آنها یافت شده است. 
(Prof. Israel Hershkovitz)
نمایی از غار مانوت با علائمی از ناحیه ای که دندان ۴۰۰۰۰ ساله آنها یافت شده است. (Prof. Israel Hershkovitz)

مطالعات تازه دانشگاه تل آویو میکوشد به بحث بی پایان بر سر این که فرهنگ زیرک و هنرمندانهٔ اوریگناسی، چه زمانی، و از چه سمتی به ناحیهٔ لوانت، خاورزمین، آورده شد، پایان دهد.

تصاویر:

نمایی از غار مانوت با علائمی از ناحیه ای که دندان ۴۰۰۰۰ ساله آنها یافت شده است.
(Prof. Israel Hershkovitz)


نقشه سایتهای حفاری غار مانوت با علائم محل کشف دندان ۴۰۰۰۰ ساله. (Dr. Rachel Sarig)


دندان‌های کرسی بالایی و پایینی که در غار مانوت کشف شده و تاریخ آن به ۳۸۰۰۰ سال پیش میرسد و ترکیبی از ویژگی‌های گوناگون را به نمایش میگذارند. (Dr. Rachel Sarig)


تکه های استخوان متعلق به پستانداران بزرگ دوره پارینه سنگی که در غار مانوت کشف شد.
(photo credit: Judah Ari Gross/Times of Israel staff)

برای اولین بار، دانشمندان یک دندان ۴۰۰۰۰ ساله متعلق به انسان از دوره فرهنگ پر رمزوراز اوریگناسی در ناحیه لوانت، خاورزمین، کشف کرده اند که طبق گفته «دکتر راشلی ساریگ»، از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تل آویو و «مرکز دان دیوید تکامل بشری و پژوهش زیست-تاریخ شناسی»، نشان میدهد این انسانهای اولیه، از طریق مهاجرت معکوس از اروپا به این ناحیه آمده اند.

شواهد مزبور ممکن است به بحث دهها سالهٔ اول-مرغ-بود-یا-اول-تخم مرغ میان پژوهشگرانی که میکوشند مسیر مهاجرت مردمان اوریناسی را اثبات کنند، پایان بخشد. دندان ۴۰۰۰۰ ساله که در اسرائیل کشف شد نشان میدهد انسانهای اولیه اروپایی فرهنگ هنرمندانهٔ خود را با خود از خاورمیانه آورده اند.

معمولا، پژوهشگران تکامل، در خصوص مهاجرت انسان میگویند منشاء آن از آفریقا، از طریق لوانت، خاورزمین، به اروپا بوده است. مطالعات تازه اسرائیلی این فرضیه را به میان مینهد که – دست کم برای یک دوره کوتاه چندهزار ساله – انسانهای اولیه همچنین از «مسیر معکوس» مهاجرت کرده اند.

مطالعه مورفولوژی بر شش دندان کشف-شده در غاری از سنگ آهک در شهر غربی مونات در جلیله، اخیرا در مجله تکامل بشری منتشر شد. «ساریگ» روز سه شنبه به تایمز اسرائیل گفت، یافتهٔ مزبور، علاوه بر آن که بحث مهاجرت را خاتمه میدهد، همچنین به دوره ای از تداخل نژادی انسانهای مدرن و نئاندرتالها در حدود ۴۰۰۰۰ سال پیش اشاره میکند.


تصویر: دکتر راشل ساریگ، دانشگاه تل آویو. (TAU Spokesperson’s Office)

شواهد فسیلی تداخل نژادی اوایل دوره پارینه سنگی فوقانی تازه اکنون در نقاطی از اروپا کشف شده است. شباهت این فسیلها باعث شد دانشمندان حاضر در پژوهش، فرضیهٔ ریشه مشترک آنها را به میان آورند.

ساریگ در خصوص یافته هایی که نشان از ترکیب «انسانیان» دارد، گفت «این دوره ای بسیار مهم در مطالعات تکامل بشری است».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/40000-year-old-teeth-found-in-israel-show-europeans-brought-art-to-mideast/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله