اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۲

جستجو

کسری مالی اسرائیل در ماه ژوئن ۰.۹٪ گسترش یافت؛ مالیات مسکن، در پایینسطح دو سال گذشته

تصویر: بتصلئل وزیر دارایی در کنفرانس مطبوعاتی در وزارت دارایی، اورشلیم، ۱۴مه ۲۰۲۳. 
(NoamRevkin Fenton/Flash90)
تصویر: بتصلئل وزیر دارایی در کنفرانس مطبوعاتی در وزارت دارایی، اورشلیم، ۱۴مه ۲۰۲۳. (NoamRevkin Fenton/Flash90)

ارقام نشان می-دهد درآمد دولت از مالیات املاک و مستغلات ۵۶٪ سقوط کرده؛ هزینه-هایدولت ۶.۹٪ جهش داشته است.

طبق ارقاماولیه که روز یکشنبه وزارات دارایی منتشر کرد، همچنان که کاهش درآمد مالیاتی دولت با سقوط مالیات بر املاک و مستغلاتادامه یافته،  کسری مالی اسرائیل گسترشپیدا کرد وطی یک بازهٔ زمانی ۱۲ ماهه از ۰.۶٪ در ماه مه، به ۰.۹درصد یا ۱۵.۴بیلیون شکیل (۴.۱۶ بیلیون دلار)  تولیدناخالص ملی در ماه ژوئن رسیده است.

در ماههای اخیر اقتصاد جهانی دچار رکود شده و افزایش هزینهٔ دریافت وام شتابمعاملات ملکی را کاسته است، اقتصاددانان هشدار داده-اند که گمان می-رود با توجه بهآنکه گمان می-رود سیر نزولی مالیات بردرآمد ادامه یابد، کشور در حصول سطح کسریمالی مورد نظر که برای سال جاری ۰.۹٪ در نظر گرفته شده بود، با مشکل مواجه شود.

نگرانی از بلاتکلیفی بر سر برنامهٔ اصلاح نظام قضایی نیز بر این مشکل افزوده وفعالیت اقتصادی محلی را فلج خواهد کرد. وزارت دارایی در نظر دارد در ۲۰۲۴ کسریمالی را به  ۰.۸٪ تولید ناخالص ملی برساند.

در سال ۲۰۲۲ که درآمد دولت به لطف افزایش بسیار بالای ۴.۸درصدی درآمد مالیاتی به۴۶۸.۵ بیلیون شکیل رسید، اولین مازاد بودجهٔ ۰.۶درصدی تولید ناخالص ملی پس از ۳۵سال را اعلام کرد.

ارقام روز یکشنبه نشان می-دهد در مقایسه با کسری مالی ۱.۵ بیلیون شکیلی ژوئن سالگذشته، در ژوئن امسال کسری مالی به ۶.۲ بیلیون شکیل رسیده است. طبق آمار، کل درآمددولت در شش ماههٔ اول سال ۴.۵٪ نزول یافت و درآمد مالیاتی دولت به نسبت سال گذشتهکاهش ۵ درصدی داشته است. هزینه-های دولت در ماه ژوئن، در مقایسه با ۳۶.۴ شکیل ژوئنسال گذشته، به ۳۸.۹ شکیل رسید. از شروع سال جاری هزینهٔ دولت در مقایسه با سال قبلجهش ۶.۹ درصدی داشته است.

درآمد سازمان امور مالیاتی کشور در ماه ژوئن ۲۰۲۳، در مقایسه با ۳۲.۷ بیلیون شکیلهمان بازهٔ زمانی در سال گذشته، به ۳۱ بیلیون شکیل رسید. در همین بازهٔ زمانی، مالیاتهایمستقیم ۸٪ و مالیاتهای غیرمستقیم کاهش یافت.

علت اصلی کاهش درآمد مالیاتی مستقیم، نزول شدید درآمد مالیاتی از منبع معاملاتملکی و افزایش بازپرداخت مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی کشور گفت کاهش درآمد مالیاتی غیرمستقیم نیز عمدتا بهعلت کاهش واردات، و علاوه بر آن، کاهش تحرک بازار معاملات ملکی است.


تصویر: عکسی از کارهای ساختمانی در پروژهٔ آپارتمانی گیندی و دفاتر شرکتی در تلآویو، ۲۰۱۶.
Photo byNati Shohat/Flash90

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israels-fiscal-deficit-widens-to-0-9-in-june-property-tax-income-at-2-year-low/

اطلاعات بیشتر در مورد