کتیبه‌ های باستانی که ایالات متحده به ایران بازگرداند، متعلق به دوره ای از شاهنشاهی ایران باستان که آزادی یهودیان به ایشان بازپس داده شد را به نمایش میگذارد
جستجو

کتیبه‌ های باستانی که ایالات متحده به ایران بازگرداند، متعلق به دوره ای از شاهنشاهی ایران باستان که آزادی یهودیان به ایشان بازپس داده شد را به نمایش میگذارد

این نمایشگاه پس از اعاده‌ٔ اشیای باستانی، که به علت پرونده غرامتی که بازمانده های آمریکایی تهاجم تروریستی حماس در اسرائیل در ۱۹۹۷ علیه ایران گشودند، در مهروموم بود، گشایش یافت.

در عکسی از ۲ اکتبر ۲۰۱۹، کتیبه های گلی دوران هخامنشیان که پس از حکم دیوان عالی ایالات متحده به این کشور بازگردانده شد، در موزه ملی ایران در تهران، پایتخت ایران به نمایش گذاشته شده است. (ATTA KENARE / AFP)
در عکسی از ۲ اکتبر ۲۰۱۹، کتیبه های گلی دوران هخامنشیان که پس از حکم دیوان عالی ایالات متحده به این کشور بازگردانده شد، در موزه ملی ایران در تهران، پایتخت ایران به نمایش گذاشته شده است. (ATTA KENARE / AFP)

این نمایشگاه پس از اعاده‌ٔ اشیای باستانی، که به علت پرونده غرامتی که بازمانده های آمریکایی تهاجم تروریستی حماس در اسرائیل در ۱۹۹۷ علیه ایران گشودند، در مهروموم بود، گشایش یافت.

تصاویر


یک توریست حین بازدید از موزه ملی ایران در تهران، با گوشی هوشمند از حکاکیهای پرسپولیس از یک صحنه تاریخی و داریوش پادشاه هخامنشی عکس میگیرد، ۲ اکتبر ۲۰۱۹. (ATTA KENARE / AFP)


این عکس در ۲ اکتبر ۲۰۱۹ گرفته شده و کتیبه های گلی دوران هخامنشیان که در پی حکم دیوان عالی ایالات متحده به این کشور بازگردانده شدند را در موزه ملی ایران در تهران نشان میدهد. (ATTA KENARE / AFP)


علی اصغر مونسان، وسط، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری، و صنایع دستی ایران حین بازدید از کتیبه های گلی دوران هخامنشیان که در موزه ملی ایران در تهران به نمایش گذاشته شد، ۲ اکتبر ۲۰۱۹. (ATTA KENARE / AFP)

روز چهارشنبه موزه ملی ایران حدود ۳۰۰ کتیبه گلی به خط میخی که ایالات متحده در پی کشمکش حقوقی درازمدت به ایران بازگرداند را به نمایش گذاشت.

این کتیبه ها در خرابه های پرسپولیس، جنوب ایران، که پایتخت دوران هخامنشیان (قرون ۴ تا ۶ پیش از میلاد) بوده، به دست آمده است. گفته میشود داریوش بزرگ، شاهنشاه هخامنشی، در ۵۳۹ پیش از میلاد، یهودیان را از اسارت در بابل آزاد کرد و به ایشان اجازه بازگشت و بنای معبد دوم را عطا کرد.

آثاری که به نمایش گذاشته شده اند متعلق به گروهی از حدود ۱۷۸۳ کتیبه یا قطعات کتیبه است که از سوی انستیتوی خاورشناسی دانشگاه شیکاگو به ایران بازگردانده شد.

به گزارش رسانه های ایران، در ۱۹۳۰، این دانشگاه حدود ۳۰۰۰۰ کتیبه یا قطعات کتیبه که در پرسپولیس یافت شده بود را برای انجام پژوهش به وام گرفت.

عکس در ۲ اکتبر ۲۰۱۹ گرفته شده و کتیبه گلی از دوران هخامنشیان که در پی حکم دیوان عالی ایالات متحده در موزه ملی ایران، در تهران به نمایش گذاشته شده را نشان میدهد. (ATTA KENARE / AFP)

بخش بزرگی از کتیبه ها، پیش از آنکه مراحل اعاده با حکم دادگاه پرونده بازماندگان آمریکایی تهاجمی در اسرائیل در ۱۹۹۷ از سوی گروه تروریستی حماس متوقف شود، طی سه نوبت در فاصله سالهای ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۴ به ایران بازگردانده شده بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iran-displays-ancient-clay-tablets-returned-by-us-from-empire-that-freed-jews/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله