اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۱

جستجو

کاشف «میدان نفتی تمار»: ضرورتهای امنیتی اسرائیل ایجاب می کند تا ۴۰ سال آینده دارای منابع گازی باشد

یک زمین شناس که در ابتدا اولین میدان گازی عظیم اسرائیل را کشف کرد و آن را بنام پدربزرگ خود «تمار» نامید، می گوید طرح پیشنهادی کمیتهٔ درون-وزارتی برای افزایش صدور گازی طبیعی یک اشتباه است.

تصویر: دکل گاز تمار واقع در ۲۳ کیلومتری (۱۴ مایلز) غرب شهر حیفا، شمال اسرائیل. 
(AP/Albatross Aerial Perspective)
تصویر: دکل گاز تمار واقع در ۲۳ کیلومتری (۱۴ مایلز) غرب شهر حیفا، شمال اسرائیل. (AP/Albatross Aerial Perspective)

«یوسی لانگوتسکی» که میدان گازی را بنام پدربزرگ خود نامید می گوید وزیر انرژی اشتباه می کند که پیش از تأمین ذخایر استراتژیک، در فکر صدور آن است.

یک زمین شناس که در ابتدا اولین میدان گازی عظیم اسرائیل را کشف کرد و آن را بنام پدربزرگ خود «تمار» نامید، می گوید طرح پیشنهادی کمیتهٔ درون-وزارتی برای افزایش صدور گازی طبیعی یک اشتباه است.

«یوسی لانگوتسکی» ۸۵ ساله، سرهنگ تمام بازنشستهٔ نیروهای دفاعی اسرائيل که دو بار موفق به دریافت مدال دفاع اسرائیل شده، از دههٔ ۱۹۶۰ به اینسو در کار اکتشاف نفت و گاز بوده است. میدان گازی تمار را او در ۲۰۰۹ کشف کرد و راه برای دیگران نیز باز کرد تا میدان های عظیم دیگر واقع در مدیترانه شرقی را بیابند.

او که خود را «از آخرین بازماندگان فعال موهاک ها» در میان زمین شناسان اسرائیل توصیف می کند، در گفتگو با تایمز اسرائيل گفت طرح کمیته مذکور به ریاست «اودی آدیری» مدیرکل وزارت انرژی برای تأمین نیازهای گازی کشور به مدت ۲۵ سال و فروش مازاد آن به ماوراء بحار، یک اشتباه است.

لانگوتسکی گفت «جان هوفمیستر»، از رؤسای پیشین Shell ایالات متحده، در سخنان خود در کنفرانس هرتصلیه در ۲۰۱۵ به صراحت گفت اسرائیل تا پیش از آنکه از دارا بودن منابع گازی کافی برای مصارف کشوری تا ۴۰ یا ۵۰ سال آینده اطمینان حاصل کند، اصلا نمی بایست به فکر صدور گاز باشد.»

یوسی لانگوستکی زمین شناس. (Screenshot)

لانگوستکی، که در حال حاضر بر روی پروژه ای برای کشف گازهای زیرزمینی در جنوب صحرای آراوا می گردد، افزود «امنیت ملی تنها به اف۳۵ ها و تانکهای مرکاوا وابسته نیست، به منابع گازی نیز وابسته است.»

او گفت «تا پیش از آنکه از تأمین ذخایر گازی اضطراری برای دست کم ۴۰ سال اطمینان حاصل نشده، مطلقا نمی بایست اقدام به صدور گاز کرد.»

سخنان او در پاسخ به پیشنویس گزارشی (به عبری) از کمیته ای متشکل از نمایندگان هشت وزارتخانهٔ دولتی است که برای تعیین سیاست گازی اسرائیل در سالهای آتی گرد آمده اند.

این پیشنویس که در ماه ژوئن منتشر شد تا اظهارنظرهای پیرامون آن مطرح شود، موضوع یک نشست عمومی در ماه جاری بود. هنگامیکه سؤال شد این تصمیم کی نهایی خواهد شد، سخنگوی وزارت انرژی تنها به این پاسخ بسنده کرد که «وقتی حاضر شد، در اختیار جناب وزیر قرار می گیرد.»


تصویر: اودی آدیری مدیرکل وزارت انرژی. (Screen capture: YouTube)

در این گزارش، از دولت خواسته می شود به ترغیب اکتشافات گازی بیشتر اقدام کند و برای اینکار با دولت های بیگانه توافق های تازه منعقد کند، و مقررات منع صادرات را لغو کند، امتیازات مالیاتی به کمپانی های بالقوهٔ اکتشاف نفتی بدهد، و بودجهٔ توسعهٔ زیرساخت را افزایش دهد تا امکان انتقال گاز اسرائیل به اروپا و آسیا ممکن شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/tamar-gas-field-discoverer-israels-security-demands-gas-reserve-for-40-years/

اطلاعات بیشتر در مورد