اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو

ژنرال بازنشستهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل، خواهان اصلاحات فوری در ارتش شد، گفت «وقت تنگ است»

نفتالی بنت، نخست وزیر وقت سال گذشته، در سخنرانی خود در جشن استقلال چشم-اندازی زیبا ترسیم کرد و گفت اسرائیل «قوی-تر از همیشه است.»

تصویر: سرتیپ ارن اورتال. (Courtesy)
تصویر: سرتیپ ارن اورتال. (Courtesy)

ارن اورتال، فرمانده «مرکز دادو»ی ستاد کل ارتش در کتاب تازهٔ خود می-گوید ارتش اسرائیل برای مواجهه با تهدید حزب الله و حماس می-بایست متغیر شود، و به مسیر پیش رو اشاره کرد.

نفتالی بنت، نخست وزیر وقت سال گذشته، در سخنرانی خود در جشن استقلال چشم-اندازی زیبا ترسیم کرد و گفت اسرائیل «قوی-تر از همیشه است.»

او با افتخار گفت «نیروهای دفاعی، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (شاباک)، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل (موساد) دارند با سرعتی بیسابقه قدرتمندتر می-شوند.»

در نگاه اول به نظر می-آید این استنتاجی کمابیش مسلم است؛ اقتصاد اسرائیل به گسترش ادامه می-دهد، متحدانش در جهان عرب و آفریقا گسترش می-یابند، و جمعیتش با روندی سالم در حال افزایش است.

در عرصهٔ نظامی نیز ظاهراً امور از زمان بهتر به نظر می-رسند. اسرائيل در هیچ یک از مرزهای خود با خطری از سوی همسایگان مواجه نیست و احتمال تجاوز نظامی در کار نیست، و فناوری-های دفاعی آن مانند گنبد آهنین حسادت بین المللی را برمی-انگیزند، و دائما در عرصهٔ فناوری در حال نوآوری است.

اما هسته-ای از افسران ارشد نیروهای دفاعی وضعیت را از منظری کاملا متفاوت می-بینند. آنها می-دانند که دهها سال است دشمنان اسرائيل در حال رشد بوده-اند، و توانایی-ها و فرضیه-های موجود نیروهای دفاعی هرچه می-گذرد بیش از پیش کارآیی لازم در مقابله با آن تهدیدها را از دست می-دهند. آویو کوخاوی، فرمانده نیروهای دفاعی که اخیرا بازنشسته شد، نیاز به تغییر را تشخیص داد و پروسه-ای برای اجرا در چارچوب نیروهای دفاعی طرح و پیشنهاد کرد.

اما یکی از بنیانگذاران خردمند دگرگونی در نیروهای دفاعی می-گوید هنوز راه درازی در پیش است.


تصویر: بنی گانتز وزیر دفاع وقت و آویو کوخاوی رئیس ستاد وقت نیروهای دفاعی در جلسه-ای در انجمن ستاد کل برای بازبینی عملیات محافظ دیوارها، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱. (Elad Malka)

سرتیپ ارن اورتال، فرمانده فعلی «مرکز دادو»ی مطالعات بینارشته-ای نظامی نیروهای دفاعی اسرائيل، وابسته به ادارهٔ عملیات ستاد کل، گفت «ارتش ما در مسیر فرسودگی است، در مسیر بهبودی نیست.»

نبرد پیش از جنگ

درستی سخنان اورتال زمانی معلوم می-گردد که شخص گامی به عقب بگذارد و تاریخچهٔ نظامی اسرائیل را مطالعه کند. نیروهای دفاعی در حال حاضر دهها سال از پیروزی-هایی که بخاطر آن مورد تحسین واقع شد، دور شده است؛‌ آخرین پیروزی قاطع ارتش اسرائیل در میدان جنگ بیش از حدود بیست سال پیش روی داد.

در حال حاضر، دشمنان اسرائیل به ارتقای قابل ملاحظهٔ توانایی-های خود ادامه داده و تهدیدی که علیه غیرنظامیان و نیروهای نظامی ایجاد می-کنند، افزایش یافته است. اورتال می-گوید، در مقابل اما به نظر می-رسد نیروهای دفاعی بطرز غریبی اصرار دارد یک شیوهٔ مشخص عملیاتی را بارها و بارها تکرار کند، شیوه-ای که به عموم مردم این احساس را القا می-کند که هر آن ممکن است بار دیگر ناچار باشند به پناهگاه-های بمب پناه ببرند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/time-is-not-on-our-side-retiring-idf-general-calls-for-urgent-army-overhaul/

اطلاعات بیشتر در مورد