اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

چهار شمشیر ۱۹۰۰ سالهٔ رومی در صحرای یهودا پیدا شد که احتمالآً از دورهٔ قیام بار-کوخبا بجا مانده است

باستان-شناسان شمشیرها را از شکاف سنگی در غاری در صحرای یهودا که از ۱۹۰۰ سال پیش آنجا مخفی بودند، خارج می-کنند. (Emil Aladjem/IAA)
باستان-شناسان شمشیرها را از شکاف سنگی در غاری در صحرای یهودا که از ۱۹۰۰ سال پیش آنجا مخفی بودند، خارج می-کنند. (Emil Aladjem/IAA)

سلاح‌-ها که به طرز خارق العاده-ای خوب حفظ شده-اند، و ظاهراً از سوی شورشیان یهودی به سرقت رفته بودند، از اکتشافات نادر که مانند آن هرگز پیش از این در اسرائیل یافت نشده بود.

تصاویر


باستان-شناسان حین استخراج آثار باستانی از یک غار در صحرای یهودا که چهار شمشیر رومی آنجا کشف شد.
(Emil Aladjem/IAA)


باستان-شناسان با احتیاط شمشیرها را از محل اختفا در ورودی غاری در صحرای یهودا خارج می‌-کنند.
(Hagay Hamer/IAA)


باستان-شناسان در حال حفاری در غاری در صحرای یهودا که شمشیرهای رومی آنجا یافت شد.
(Hagay Hamer/IAA)


ردیف جلو از راست به چپ، دکتر عساف غایر؛ اوریا آمیخای؛ دکتر ایتان کلین؛ و امیر غانور با چند تا از شمشیرهای رومی در ادارهٔ باستان-شناسی اسرائیل، اورشلیم. (Yoli Schwartz/IAA)


باستان-شناسان در حال الک کردن خاک غاری در صحرای یهودا که چهار شمشیر رومی آنجا کشف شد؛ منظرهٔ دریای مرده در عکس دیده می-شود. (Matan Toledano/IAA)

باستان-شناسان در غاری در صحرای یهودا چهار شمشیر ۱۹۰۰ سالهٔ رومی کشف کردند که به گمان کارشناسان، به دست شورشیان یهودی عهد بار کوخبا افتاده بوده، و در شکاف باریک سنگی مخفی کرده بودند.

دکتر ایتان کلین، یکی از رئیسان تحقیقات صحرای یهودا از ادارهٔ باستان-شناسی اسرائيل، در یک پیام ویدئویی بهمراه اعلام کشف فوق گفت «آنچه کشف شده، بسیار بسیار نادر است، و مانند آن هرگز پیش از این در اسرائیل یافت نشده بود.» «چهار شمشیر که به شکلی خارق العاده حفظ شده-اند، و فلز، دسته، و وضعیت غلاف آنها عالی است.»

مقالهٔ مقدماتی که در بارهٔ شمشیرها نوشته شده، در مجلد «مطالعات جدید در باستان-شناسی صحرای یهودا: مقالات جمع-آوری شده» منتشر شد که یافته-های تازهٔ باستانی که ضمن پروژهٔ تحقیقاتی صحرای یهودا کشف شده-اند را بررسی می-کند. کنفرانسی برای رونمایی این کتاب روز چهارشنبه در اورشلیم برگزار خواهد شد.

چهار شمشیر کشف-شده، در شکاف باریکی در غاری در پارک ملی عین گدی، نزدیک دریای مرده مخفی بودند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/four-1900-year-old-roman-swords-discovered-hidden-in-desert-cave/

اطلاعات بیشتر در مورد