اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

پیشاپیش اولین رأی-گیری اصلاح نظام قضایی اسرائیل در پلنوم، دهها هزار تن در نزدیکی کنست راهپیمایی کردند

روز دوشنبه در حالیکه دولت ائتلاف برای برگزاری اولین رأی-گیری بر سر یک بخش کلیدی تقویت لایحه آماده می-شد، دهها هزار نفر از معترضان در مقابل کنست تجمع کردند تا علیه طرح دولت به اصلاح بنیادین نظام قضایی راهپیمایی کنند.

تصویر: هزاران تن روز ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، با پرچم اسرائیل در دست، علیه اصلاح نظام قضایی در مقابل کنست، اورشلیم، راهپیمایی کردند. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: هزاران تن روز ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، با پرچم اسرائیل در دست، علیه اصلاح نظام قضایی در مقابل کنست، اورشلیم، راهپیمایی کردند. (Yonatan Sindel/Flash90)

متعرضان در سراسر کشور راهها را مسدود کردند؛ رهبران اپوزیسیون گفتند از آنجایی که ائتلاف با تعویق روند قانونگذاری موافقت نمی‌-کند، وارد مذاکره نمی-شوند.

روز دوشنبه در حالیکه دولت ائتلاف برای برگزاری اولین رأی-گیری بر سر یک بخش کلیدی تقویت لایحه آماده می-شد، دهها هزار نفر از معترضان در مقابل کنست تجمع کردند تا علیه طرح دولت به اصلاح بنیادین نظام قضایی راهپیمایی کنند.

جمعیت عظیمی از مردم در مقابل پارلیمان گرد آمده و پرچم-های آبی و سفید اسرائیل را در دست به اهتزاز درآوردند و شعار «دی-مو-کرا-سی» سر دادند و خواهان تعویق روند تصویب حذف بازبینی قضایی قوانین مصوب دولت و تصریح کنترل کامل سیاسی بر گزینش قضات شدند.

بنا به تخمین یک کارشناس جمعیت کانال ۱۳ از روی فیلم دوربین-ها، بیش از ۷۰ هزار تن در تظاهرات اعتراضی مقابل کنست شرکت کردند.

کشمکش خشم-آلود دوماههٔ موافقان و مخالفان اصلاح نظام قضایی در حالیکه قانونگذاران آماده می-شدند از اولین پیچ دشوار کنست عبور کرده و بر سر بخش-های اساسی بستهٔ جنجالی، یعنی تضمین کنترل دولت بر گزینش قضات و سلب اختیار دیوان عالی از بازبینی قوانین اساسی رأی-گیری کنند، به پایان خود نزدیک می-شد.

دان مریدور، وزیر دادگستری پیشین از حزب «لیکود» طی سخنرانی خود در کنست خطاب به تظاهرات کنندگان گفت حزبی قدیمی وی راه خود را گم کرده است.

مریدور پرسید «از حزب «لیکود» می-پرسم، از کجا سر در آورده-اید؟»

مریدور ضمن سخنان خود هشدار داد که «پیش از آنکه خیلی دیر شود از راه خود برگردید» و به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هشدار داد که او برای «نابودی» دموکراسی اسرائیل در یادها خواهد ماند.

رأی-گیری و اعتراضات در مهم-ترین روز تعیین سرنوشت بستهٔ اصلاح نظام قضایی دولت افراطی نتانیاهو روی داد.


تصویر: مردم اسرائیل حین اعتراض به طرح اصلاح نظام قضایی دولت در نزدیکی کنست، اورشلیم، ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳.
(Amir Tirkel)

نتانیاهو در سخنرانی خود در یکی از جلسات حزبی همزمان با تظاهرات، رهبران اعتراضات را محکوم کرد اما مصّر بود که حصول توافق بر سر بستهٔ اصلاح نظام قضایی دولت ممکن است.

نتانیاهو گفت «همهٔ ما شش هفتهٔ پیش گفتیم امکان گفتگو موجود است، اما آشوب و اوباش-گری اینجا جایی ندارد.» «رهبران اپوزیسیون، بیایید حرف بزنید. هنوز وقت باقی است. هنوز می-توانیم گسل-ها را کاهش دهیم و به توافق برسیم.»


تصویر: مردم اسرائیل در ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، در راه پیوستن به اعتراضات عظیم مقابل کنست علیه طرح اصلاح حقوق دولت، در ایستگاه قطار اورشلیم ازدحام کرده-اند. (Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد