پژوهشگران تکنیون، برای استفاده خانگی، کیت های تست سریع ویروس کرونا می سازند
جستجو

پژوهشگران تکنیون، برای استفاده خانگی، کیت های تست سریع ویروس کرونا می سازند

تیمی از پژوهشگران در «تکنیون» - انستیتوی تکنولوژی اسرائیل در حیفا – سرگردم تنظیم و توسعه یک کیت خانگی است که می گوید با استفاده از آن میتوان ابتلای مردم به ویروس کرونا را سریع و ارزان، و بدون نیاز به تجهیزات مفصل آزمایشگاهی، تست کرد.

Technicians carry out a diagnostic test for coronavirus in a lab at Leumit Health Care Services branch in Or Yehuda, on March 19, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** åéøåñ
÷åøåðä
îòáãä
áãé÷åú
áåã÷éí
ãâéîåú
÷åôú çåìéí 
ìàåîéú
àåø éäåãä
Technicians carry out a diagnostic test for coronavirus in a lab at Leumit Health Care Services branch in Or Yehuda, on March 19, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** åéøåñ ÷åøåðä îòáãä áãé÷åú áåã÷éí ãâéîåú ÷åôú çåìéí ìàåîéú àåø éäåãä

تیم فوق گفت تست ها به دقت ۹۹درصدی رسیده اند و احتمال دارد طی زمان کوتاهی عرضه گسترده کیت ها آغاز شود.

تیمی از پژوهشگران در «تکنیون» – انستیتوی تکنولوژی اسرائیل در حیفا – سرگردم تنظیم و توسعه یک کیت خانگی است که می گوید با استفاده از آن میتوان ابتلای مردم به ویروس کرونا را سریع و ارزان، و بدون نیاز به تجهیزات مفصل آزمایشگاهی، تست کرد.

بنا به گزارشی در روزنامه‌ٔ هآرتص، این کیت تنها به دو لوله آزمایشگاهی و یک ظرف آب داغ نیاز دارد. تیم مزبور مدعی دقت ۹۹درصدی این تست است و می گوید تست ها نتیجه را در کمتر از یک ساعت نشان می دهند.

«دکتر نعاما گیوا-زاتورسکی، میکروبیولوژیست، رئیس تیم پژوهشگران این پروژه، توضیح داد که کیت مزبور بر اساس مواد موجودی که یک کمپانی آمریکایی تولید کرده و معلوم شده است که در تشخیص مواد ژنتیکی ویروس مؤثر است، تولید شده است. بخش نوآوری پژوهش «تکنیون» در حال تهیه پروتکل علمی برای این کیت، و انطباق آن برای استفاده خانگی با نتایج کمتر از یکساعت است.

«گیوا-زاتورسکی» به هآرتص گفت که آزمایشگاه وی هم اکنون در حال انجام تست های بیشتر است و اگر وزارت بهداشت مجوزی برای ایشان صادر کند، می توانند در اندک زمانی این کیت ها را به مقدار زیاد در بازار عرضه کنند.

او افزود، در آینده، این پروتکل علمی را می توان با دیگر ویروس ها و باکتری های بیماری زا انطباق داد.

در استراتژی خروج، تست ها، از عوامل کلیدی که با تکیه بر آن بازگشایی سراسری اقتصاد ممکن خواهد بود، بشمار می آیند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هدف را بر انجام ۳۰۰۰۰ تست در روز قرار داده اما اسرائیل به علت کمبود یکی از ری-ایجنت های کلیدی تست ویروس کرونا، تا هفته گذشته برای انجام ۱۰۰۰۰ تست در روز نیز، با چالش روبرو بوده است.

روز جمعه وزارت بهداشت اعلام کرد که پس از کاهشی که تست ها را به روزی ۷۰۰۰-۶۰۰۰ در روز رسانده بود، برای اولین بار روز گذشته توانست به رقم بیسابقهٔ ۱۱۹۰۸ تست ویروس کرونا در یکروز برسد.

تلاش در راستای این رقم هدف، همچنین هنگامی که وزارت خارجه اعلام کرد با کمپانی چینی بی.جی.آ. قراردادی امضا کرده که طبق آن کمپانی تا آخر هفته آینده تجهیزات لازم آزمایشگاهی برای انجام ۱۲۰۰۰ تست در روز به اسرائیل می فرستد، تقویت گردید.

وزارتخانه اعلام کرد که پس از نصب و استقرار، می توان تجهیزات بی.جی.آی. را برای انجام حداکثر ۲۰۰۰۰ تست در روز گسترش داد، و افزود این تست ها در اسرائیل و از سوی کمپانی های اسرائیلی که از سوی وزارت بهداشت برگزیده شده اند، انجام خواهند شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/technion-researchers-create-rapid-home-testing-kit-for-coronavirus/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله