پژوهشگران اسرائیلی به شیوه ای از ام.آر.آی. دست یافته اند که تغییرات مولکولی در مغز را تشخیص میدهد
جستجو

پژوهشگران اسرائیلی به شیوه ای از ام.آر.آی. دست یافته اند که تغییرات مولکولی در مغز را تشخیص میدهد

پژوهشگران دانشگاه عبری اورشلیم گفتند راهی یافته اند که تصویربرداری [ام.آر.آی.] انعکاس مغناطیسی را ممکن میسازد تا اطلاعاتی پیرامون تغییرات مولکولی در مغز ارائه کند، و نه فقط تصاویری از ارگان‌ها، استخوانها، أعصاب، و نرم-بافتها، که فناوری کنونی انجام میدهد.

تصویر: اسکن ام.آر.‌آی استاندارد مغز یک خوک، راست، و اسکن ام.آر.آی به شیوه تازه که تغییرات مولکولی در بخشهای گوناگون مغز را نشان میدهد. (Shir Filo/Hebrew University)
تصویر: اسکن ام.آر.‌آی استاندارد مغز یک خوک، راست، و اسکن ام.آر.آی به شیوه تازه که تغییرات مولکولی در بخشهای گوناگون مغز را نشان میدهد. (Shir Filo/Hebrew University)

نمونه ریاضی که از سوی تیم دانشگاه عبری توسعه یافته قادر است راه باز کند برای پزشکان که آلزایمر یا پارکینسون را در مراحل ابتدایی مشاهده کنند.

پژوهشگران دانشگاه عبری اورشلیم گفتند راهی یافته اند که تصویربرداری [ام.آر.آی.] انعکاس مغناطیسی را ممکن میسازد تا اطلاعاتی پیرامون تغییرات مولکولی در مغز ارائه کند، و نه فقط تصاویری از ارگان‌ها، استخوانها، أعصاب، و نرم-بافتها، که فناوری کنونی انجام میدهد.

اسکن ام.آر.آی. مغز به شیوه کنونی تصاویری از ماده خاکستری و سفید، شکمچه مغز، و دیگر نواحی مغز به دست میدهد. این به پزشکان امکان میدهد اگر بیمار سکته مغزی کرده باشد، یا ضایعه ای و یا غده سرطانی، و یا تغییرات بزرگی در بافت مغزی داشته باشد را مشاهده کنند.

اما، سلولهای بشری از مولکول تشکیل شده اند – لیپید، پروتئین، و شکر. و در موازات نشانه های بیرونی و آشنای پیری، مانند سفیدی مو، خمیدگی ستون فقرات، و فراموشی گاه بیگاه، یک مغز در حال پیری و یا مغزی که دچار بیماری میشود نیز نشانه هایی دارد: تغییراتی در محتوای لیپید و پروتئین بافت مغز از خود «جاپای بیولوژیک» بر جا میگذارد.

این تغییرات است که به طور بالقوه میتوانست نشانه های معمول پیری را از علائم شروع آلزایمر و یا پارکینسون تمایز دهد اما ام.آر.آی. قادر به این تمایز نبود. البته تا حالا.


تصویر: شیوه ام.آر.آی. تازه ای که پژوهشگران دانشگاه عبری اورشلیم به آن دست یافته اند، نقشه مولکولی نواحی گوناگون مغز را در اختیار کاربر میگذارد.

پژوهشگران دانشگاه عبری میگویند توانسته اند یک دستگاه ام.آر.آی. را با موفقیت از یک «دوربین تشخیص» بدل به دستگاهی کنند که میتواند تغییر بیولوژیکال ساختار بافت مغز را ثبت کند.

این یافته ها روز سه شنبه از سوی دکتر «آویو مزیر» که پژوهش زیر نظر او انجام شد، «شیر فیلو» دانشجوی پی.اچ.دی.، و تیم «علوم مغز مرکز ادموند و لیلی سفرا» از دانشگاه عبری اورشلیم در نشریه «گفتگوی طبیعت» انتشار یافت.

«مزیر» در مصاحبه ای تلفنی گفت «اسکنهای ام.آر.آی. هم-اکنون نیز به این تغییرات مولکولی حساس اند، اما تا به حال این تغییرات از نظر انداخته میشد، زیرا تمام این اطلاعات به شکل یک توده ارائه میشد».

آنچه پژوهشگران دانشگاه عبری کردند، توسعه یک نمونه ریاضی بود که قادر است این اطلاعات را تصاویر ام.آر.آی استخراج کند.


تصویر: دکتر آویو مزیر، از مرکز علوم مغزی ادموند و لیلی سفرا از پژوهشگران دانشگاه عبری است. (Aviv Mezer)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-researchers-develop-mri-technique-to-detect-molecular-changes-in-brain/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله