پژوهشگران اسرائیلی الگوریتمی تنظیم کرده اند که شاید به تشخیص سل در مراحل ابتدایی کمک کند
جستجو

پژوهشگران اسرائیلی الگوریتمی تنظیم کرده اند که شاید به تشخیص سل در مراحل ابتدایی کمک کند

پژوهشگران انستیتوی دانش وایزمن اسرائیل گفت به الگوریتمی دست یافته اند که احتمال دارد تشخیص فعال شدن اولیه باکتری بیماریهایی نظیر سل را ممکن سازد.

تصویر تزئینی از سینهٔ بیماری مبتلا به سل ریوی. (stockdevil; iStock by Getty Images)
تصویر تزئینی از سینهٔ بیماری مبتلا به سل ریوی. (stockdevil; iStock by Getty Images)

تیم «انستیتوی وایزمن» گفت پیامد بیماری در فعل و انفعالات اولیه میان سلولهای سیستم ایمنی و باکتری، تعیین میشود.

پژوهشگران انستیتوی دانش وایزمن اسرائیل گفت به الگوریتمی دست یافته اند که احتمال دارد تشخیص فعال شدن اولیه باکتری بیماریهایی نظیر سل را ممکن سازد.

یافته های این پژوهش اخیرا در «گفتگوی طبیعت» منتشر شد.

«روی آوراهام»، که تیم وی در دپارتمان ضوابط زیست شناسیک انستیتو، این پژوهش را انجام داد، گفت «هنگامی که سلولهای سیستم ایمنی بدن و باکتری به هم برخورد میکنند، امکان چندین پیامد هست». «ممکن است که سیستم ایمنی بدن باکتری را بکشد؛ ممکن است باکتری به سیستم دفاعی فائق آید؛ و یا در مورد بیماریهایی نظیر سل، باکتری ممکن است سالها نهفته باشد، و گاهی بیماری در مراحل بعدی خود را نمایان کند و گاهی برای همیشه نهفته بماند».

او گفت، آنچه در برخورد میان سلولهای سیستم ایمنی و باکتری در مراحل اولیه روی میدهد، «حدود ۲۴ تا ۴۸ سالعد پس از آلودگی»، تعیین میکند که آیا شخص دچار بیماری کامل خواهد شد یا نه.


تصویر تزئینی از باکتری سل. (Dr_Microbe; iStock by Getty Images)

به همین خاطر پژوهشگران تصمیم گرفتند راهی بیابند که مراحل ابتدایی برخورد میان سلولهای سیستم ایمنی و باکتریهایی که در معرض آن قرار گرفته اند را مطالعه کنند، و ببینند چه تاثیری بر پیامد سرایت آلودگی دارد.

پژوهشگران که در ابتدا بر روی سلولهای سیستم اینی و باکتری «سالمونلا» کار میکردند، چگونگی رویکرد تک تک سلولهای سیستم ایمنی به باکتری را مطالعه کرده و چارچوب رویکرد هر مورد را ترسیم کردند.

بر أساس این مطالعات، پژوهشگران الگوریتمی تنظیم کردند که به آنها امکان دارد اطلاعات مشابهی از دیگر داده ها، از جمله نمونه های استاندارد خون هم کسب کنند.

«نوآ بوسل بن موشه»، که در راس این مطالعات قرار داشت، گفت «الگوریتمی که ما تنظیم کردیم قادر است تک تک سلولهای سیستم ایمنی خون و چگونگی رویکرد آن به عفونت را تشخیص دهد».

مثلا، برای نمونه، این الگوریتم میتواند نشان دهد که آیا یک سلول از مدل آ ، آلوده شده است یا نه و اگر شده در چه حدی، و همین کار را با تمام دیگر مدلهای سلولها بکند، و این کاری است که روشهای استاندارد امروز قادر به انجامش نیستند، زیرا فعالیت تک تک سلولها را نمیتوانند ردگیری کنند.

سپس، این الگوریتم سطوح رویکردهای گوناگون سلولهای سیستم ایمنی را با نتیجه به دست آمده مقایسه میکند، و می بیند که آیا شخص با آن فعل و انفعالات مشخص به بیماری کامل سل مبتلا شده است یا نه. این مدل الگوریتم، میتواند برای تشخیص دهد شخصی که آن فعل و انفعالات معین را نشان داده آیا به بیماری دچار خواهد شد یا نه.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-researchers-develop-algorithm-that-may-help-predict-tuberculosis-onset/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله