اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۹

جستجو

پنج رئیس بانک اسرائیل خطاب به نخست وزیر: اصلاحات را بلافاصله متوقف کن؛ تو اسرائیل را بدل به دیکتاتوری خواهی کرد

روز سه-شنبه هشدارهای سنگین نگران-کنندهٔ جامعهٔ تجاری علیه اصلاحات قضایی ادامه یافت و انجمنی از رؤسای بانک-ها و دیگر رهبران صنایع مذکور به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعلام کردند روند قانونگذاری مزبور «اسرائیل را بدل به دیکتاتوری خواهد کرد.»

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در جلسه-ای در سالن اجتماعات کنست، اورشلیم، ۲۰ مارس ۲۰۲۳. 
(Erik Marmor/Flash90)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در جلسه-ای در سالن اجتماعات کنست، اورشلیم، ۲۰ مارس ۲۰۲۳. (Erik Marmor/Flash90)

رهبران رده-بالای تجاری از نخست وزیر خواستند روند جنجال-برانگیز قانونگذاری را متوقف کند، گفتند این روند «ناقض بنیان دموکراسی است» و در کل اقتصاد و اجتماع را تخریب می-کند.

روز سه-شنبه هشدارهای سنگین نگران-کنندهٔ جامعهٔ تجاری علیه اصلاحات قضایی ادامه یافت و انجمنی از رؤسای بانک-ها و دیگر رهبران صنایع مذکور به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعلام کردند روند قانونگذاری مزبور «اسرائیل را بدل به دیکتاتوری خواهد کرد.»

سران «انجمن بازرگانی اسرائیل»، از جمله برخی از موفق-ترین مشاغل کشور، و نیز مدیران اول اجرایی پنج بانک جزو امضاکنندگان نامه به نخست وزیر هستند.

در این نامه با اشاره به لایحهٔ انتصابات قوهٔ قضائیه که انتقال کنترل گزینش قضات، از جمله قضات دیوان عالی به دولت ائتلاف را تضمین می-کند، آمده است که «از شما می-خواهیم فعالیت مربوط به لوایح مقرر، به ویژه قانون تغییر کمیتهٔ گزینش قضات را فوراً متوقف کنید.»

در این نامه آمده است که «این قانون آسیبی جدی به نظام قضایی وارد می-کند و بنیان-های دموکراسی بر پایهٔ تفکیک قوا و استقلال نظام قضایی را نقض کرده، و اسرائیل را بدل به دیکتاتوری می-کند.»

این نامه مدعی شد که «این اقدام به اقتصاد اسرائیل آسیبی جدی وارد کرده، و فراتر از آن، بطور کل، جامعهٔ اسرائیل، استقامت آن، امنیت آن، و ارزش-های آن را تخریب می-کند.»

در ادامهٔ نامه آمده است که «این انجمن، با نهایت انزجار، تهدیدات و حملات به محافظان کشور، به دیوان عالی دادگستری، به دادستان کل، به نیروهای دفاعی، به شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، و به پلیس اسرائیل را مردود می-داند.»


تصویر: بازار بورس تل آویو، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۸. (Adam Shuldman/Flash90)

در رأس امضاکنندگان نام هارل ویزل رهبر انجمن بازرگانی اسرائيل، مدیر عامل گروه فاکس مشاهده می-شود و بعد از او نام رؤسای بانک-های «میزراحی تفاهوت»، «نخستین بانک بین المللی» اسرائیل، «بانک هپوآلیم»، «بانک لئومی»، و «بانک دیسکانت» اسرائیل می-آید.

مدیران اول اجرایی گروه-های بیمهٔ Phoenix و Harel نیز بهمراه رهبران گروه-های Azrieli و Deloitte، و رؤسای Isrotel، وگروه هتل-های Dan و Fattal و Shufersal، Strauss، و فروشگاه-های بزرگ Super-Pharm نیز نامه را امضا کرده-اند.

همزمان، گفته می-شود مقامات وزارت دارایی به بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی هشدار داده-اند که طرح تضعیف قوهٔ قضائیه اقتصاد را تخریب خواهد کرد و «ممکن است که به نزول مداوم رشد … با تخمین ۰.۲درصد و ۰.۴ درصد بینجامد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bank-heads-to-pm-stop-overhaul-immediately-youll-turn-israel-into-a-dictatorship/

اطلاعات بیشتر در مورد