اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۱

جستجو

پناهنده ها خوش آمدند:صدها تن در تل آویو در حمایت از مردم اوکراین دست به اعتراض زدند

روز شنبه دهها تن از مردم در مقابل منزل مسکونی «آیلت شاکد» وزیر کشور در تل آویو اجتماع کرده و خواهان پذیرش شمار بیشتری از پناهندگان اوکراینی در اسرائيل شدند.

تصویر: تظاهرات اعتراضی مردم در تل آویو علیه اشغال اوکراین توسط روسیه در ۱۲ مارس ۲۰۲۲. روی بانر نوشته است «رسم یهودیان، راندن پناهنده ها نیست.» (Tomer Neuberg/Flash90)
تصویر: تظاهرات اعتراضی مردم در تل آویو علیه اشغال اوکراین توسط روسیه در ۱۲ مارس ۲۰۲۲. روی بانر نوشته است «رسم یهودیان، راندن پناهنده ها نیست.» (Tomer Neuberg/Flash90)

تظاهرات کوچکتری نیز در مقابل منزل مسکونی «شاکد» وزیر کشور در حمایت از پذیرش شمار بیشتری از مردمی که از اشغال کشور توسط روسیه می گریزند، برپا شد.

روز شنبه دهها تن از مردم در مقابل منزل مسکونی «آیلت شاکد» وزیر کشور در تل آویو اجتماع کرده و خواهان پذیرش شمار بیشتری از پناهندگان اوکراینی در اسرائيل شدند.

همزمان صدها تن دیگر نیز علیه جنگ و در پشتیبانی از حمایت بیشتر اسرائيل از اوکراین و پناهنده ها در تظاهراتی در مرکز تل آویو گرد آمدند.

معترضان در مقابل منزل مسکونی شاکد پلاکارهایی با رنگ های آبی و زرد پرچم اوکراین به دست داشتند که روی آن نوشته بود «پناهنده ها خوش آمدند»، و «رسم یهودیان، راندن پناهندگان نیست».

تظاهرات کنندگان شعار می دادند «شرم»، «شاکد، بیدار شو»، و وزیر را دروغگو خطاب کردند.

همزمان نزدیک به ۴۰۰ نفر با پلاکاردهایی که روی آن نوشته بود «جلو پوتین را بگیرید»‌ و «جلو جنگ را بگیرید» در مقابل تقاطع «آزرائلی» در مرکز تل آویو اجتماع کردند.

برگزارکننده ها گفتند « بچه‌ ها، زنان، بزرگسالان؛ یک میلیون پناهنده خانه و زندگی خود را باختند.» «خانه هاشان را بمباران کردند، رویاهاشان را نابود کردند. ما بخصوص، نباید در را به رویشان ببندیم.»

برگزارکنندگان هر دو تظاهرات اعتراضی گفتند نمایندگان گروه تازه تأسیسی به نام «انجمن جذب پناهندگان اوکراینی» هستند.

از هنگام اشغال اوکراین توسط روسیه در ماه گذشته، سیاست اسرائیل در مقابل پناهندگان غیریهودی اوکراینی آشوبی در کشور برانگیخته است.

شاکد گفت اسرائيل به ۲۰۰۰۰ اوکراینی دیگر که تا پیش از اشغال کشورشان توسط روسیه به طور غیرقانونی در اسرائيل زندگی می کردند و یا با ویزای توریستی آمده بودند اجازه اقامت می دهد. همچنین به ۵۰۰۰ پناهندهٔ غیریهودی که از جنگ اوکراین فرار کرده اند اجازهٔ ورود به کشور می دهد. تمامی یهودیان اوکراینی می توانند به اسرائيل بیایند و طبق قانون بازگشت به ایشان شهروندی اعطا خواهد شد.

شنبه شب شاکد گفت سقف ۵۰۰۰ نفر تقریبا پر شده اند.

منتقدان داخل و خارج از کشور این سیاست به شدت نارسا دانسته و محکوم کرده اند.

گمان می رود در جلسهٔ دوشنبهٔ کابینه، اعضای جناح چپ دولت برای افزایش سهمیهٔ مجاز پناهندگان اوکراینی که به ایشان اجازهٔ اقامت در اسرائيل داده می شود، فشار آورند.

Interior Minister Ayelet Shaked speaks at a conference of the Israeli Television News Company in Jerusalem on March 7, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption ***

تصویر: آیلت شاکد وزیر کشور حین سخنرانی در کنفرانسی در اورشلیم، ۷ مارس ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90

«حزب مرتز» گفت وزرای حزب در کابینه خواهان «پناه دادن به تمام پناهندگان» خواهند شد.

این حزب گفت «بدون سهمیه، فارغ از مذهب، نژاد، یا جنسیت». «به عنوان اسرائیلی و به عنوان انسان، این یک وظیفهٔ اساسی است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/refugees-welcome-hundreds-protest-in-tel-aviv-in-support-of-ukrainians/

اطلاعات بیشتر در مورد