اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

پلیس اسرائیل گفت ران گفیلی افسر پلیس در ۷ اکتبر کشته، و به غزه برده شد؛ سه سرباز در نوار کشته شدند

تصاویر زیر، (از چپ به راست) مرگ استوار یکم پلیس، ران گفیلی به دست تروریستها در ۷ اکتبر تأیید شد؛‌ سرگرد (ذخیره) نتزر سمخی، ۳۰ ساله، سمت چپ؛ افسر ضمانت-نامه، یوآل نیر، ۴۳ ساله؛‌ کاپیتان (ذخیره) گاوریل شانی، ۲۸ ساله در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ در غزه کشته شد. (Israel Defense Forces)
تصاویر زیر، (از چپ به راست) مرگ استوار یکم پلیس، ران گفیلی به دست تروریستها در ۷ اکتبر تأیید شد؛‌ سرگرد (ذخیره) نتزر سمخی، ۳۰ ساله، سمت چپ؛ افسر ضمانت-نامه، یوآل نیر، ۴۳ ساله؛‌ کاپیتان (ذخیره) گاوریل شانی، ۲۸ ساله در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ در غزه کشته شد. (Israel Defense Forces)

مرگ نتزر سمخی، گاوریل شانی، و یوآل نیر در نبرد شمار تلفات عملیات زمینی نیروهای دفاعی را به ۲۲۳ رساند؛ مرگ پلیس بر اساس یافته-ها و اطلاعات محرمانهٔ بروز-شده تأیید شد.

مقامات اسرائیل صبح چهارشنبه تأیید کردند یکی از گروگانهایی که در تهاجم ۷ اکتبر تروریستها به سرکردگی حماس ربوده و به غزه منتقل شد، همانروز کشته شده است. ارتش همچنین در خبری جداگانه اعلام کرد سه سرباز در نبرد روز سه-شنبه در نوار کشته شدند.

پلیس اسرائیل مرگ استوار یکم ران گفیلی را اعلام کرد و گفت در کشتار ۷ اکتبر حماس کشته شد، و سپس جسد وی را ربوده و به غزه بردند.

گفیلی، از یگان گشتی یسام پلیس ناحیهٔ نگب، در روز حملهٔ حماس، حین نبرد علیه تروریستها در جامعهٔ اسرائیلی ساکن آلومیم کشته شد.

روز سه-شنبه خاخام ارشد و گروهی از خاخام-ها و کارشناسان سلامت مرگ گفیلی را بر اساس یافته-ها و اطلاعات محرمانهٔ بروز-شده تأیید کردند.

با مرگ وی، شمار افسران پلیس که جنگ کشته شدند به ۶۱ تن رسید. اکثر آنها در حملهٔ صبح ۷ اکتبر، در هچوم هزاران تروریست به خاک اسرائیل که با اعمال هولناک جنایتبار، حدود ۱۲۰۰ تن کشته و ۲۵۳ تن را گروگان به غزه بردند، کشته شدند؛ تروریستهای حماس شمار بیشتر قربانیان خود را از میان غیرنظامیان گرفتند.

گمان می-رود با آزادی ۱۰۵ غیرنظامی که در متارکهٔ جنگی یکهفته-ای آخر نوامبر از اسارت حماس آزاد شدند، هنوز ۱۳۲ تن دیگر در غزه گروگان-اند – همهٔ این شمار زنده نیستند. چهار گروگان پیش از متارکهٔ ماه نوامبر آزاد شدند، و یکی را سربازان نجات دادند. جسد هشت گروگان نیز پیدا شد، و سه گروگان به اشتباه به دست ارتش کشته شدند.

نیروهای دفاعی اکنون با ارجاع به اطلاعات محرمانه و یافته-های سربازانی که در غزه به عملیات مشغول-اند، مرگ ۲۹ تن از کسانی که در اسارت حماس هستند را تأیید کرده است.

همزمان، بیانیهٔ روز چهارشنبهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل با اعلام مرگ سه سرباز در نبرد، شمار تلفات ارتش در نبرد چندماههٔ عملیات زمینی را به ۲۲۳ تن رساند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/police-say-officer-ran-gvili-was-slain-oct-7-taken-to-gaza-3-troops-killed-in-strip/

اطلاعات بیشتر در مورد