اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۱

جستجو

پلیس اسرائیل بزرگترین انبار تسلیحات غیرقانونی تاریخ کشور را بدام انداخت

طی یورش شبانه و صبحگاهی سه شنبه در عملیاتی که به گفتهٔ پلیس بزرگترین ضربه به خریدوفروش غیرقانونی اسلحه در تاریخ کشور اسرائیل است، دهها فروشندهٔ تسلیحات غیرقانونی دستگیر شدند.

تصویر: شماری از تسلیحات غیرقانونی که در یورش پلیس به محلات عرب بدست آمد، ۹ نوامبر ۲۰۲۱. 
(Israel Police)
تصویر: شماری از تسلیحات غیرقانونی که در یورش پلیس به محلات عرب بدست آمد، ۹ نوامبر ۲۰۲۱. (Israel Police)

دهها تن از فروشندگان دستگیر شدند؛ در پی عملیات مخفی به منظور توقف موج تسلیحات ورودی به جوامع عرب، که یکسال بطول انجامید، ۴۰ تفنگ، ۱۳ طپانچه، دو مسلسل ضبط شد.

طی یورش شبانه و صبحگاهی سه شنبه در عملیاتی که به گفتهٔ پلیس بزرگترین ضربه به خریدوفروش غیرقانونی اسلحه در تاریخ کشور اسرائیل است، دهها فروشندهٔ تسلیحات غیرقانونی دستگیر شدند.

بیانیهٔ پلیس حاکی است در پی یک عملیات یکساله با همکاری یک مأمور مخفی که مجرم پیشین بوده و به خدمت پلیس در آمد، نفوذ به حلقهٔ قاچاق اسلحه در جامعهٔ عرب اسرائیل ممکن، و دستگیریهای فوق انجام شد.

به گفتهٔ پلیس، با تلاش او پای ۷۸ تا از بزرگترین قاچاقیان تسلیحات غیرقانونی کشور به میان کشیده شد.

در شبیخون روز دوشنبه، ۱۶۰۰ افسر، از جمله نیروهای پلیس مرزی، ۶۴ مظنون را در ۲۵ تا از محلات عرب در شمال، و نواحی مرکزی کشور دستگیر کردند. در میان دستگیر شدگان، پدری با سه پسرش از اهالی شهر شمالی کابل هستند که به جرم ادارهٔ «شرکت فامیلی خریدوفروش غیرقانونی اسلحه» دستگیر شدند.

طبق گزارش کانال ۱۲، فردا دستگیری های بیشتری نیز در راه خواهد بود.

طبق گفتهٔ پلیس، در این علمیات مخفیانه، یک مجرم پیشین که در دورهٔ حبس جا عوض کرد و به خدمت پلیس درآمد، در لباس عضوی از یک گروه جرائم سازمان یافته که برای «کله گنده ها»ی جرائم زیرزمینی اسلحه تهیه می کرد، عملیات را پیش برد.


تصویر: یک مسلسل و دیگر تسلیحات غیرقانونی که در یورش پلیس به مخفیگاههای اسلحهٔ غیرقانونی در جامعهٔ غرب ضبط شد؛ ۹ نوامبر ۲۰۲۱. (Israel Police)

فرد مزبور در اوت ۲۰۲۰ به خدمت پلیس درآمد و در نوامبر سال گذشته عملیات را آغاز کرد. در طول یکسال، در مأموریت مخفی خود، از ۴۸ قاچاقچی ۵۳ قبضه اسلحه خریداری کرد، از جمله دو وسیلهٔ منفجره که با استفاده از سلفون منفجر می شد.

بنا به اخبار کانال ۱۲، هنگامیکه این مأمور در زندان بوده، از سوی پلیس به او پیشنهاد همکاری شده است.

گزارش کانال ۱۲ حاکی است او در طول عملیات حدود ۴ میلیون شکیل (۱۲۸۹۰۰۰ دلار) برای خرید اسلحه صرف کرد.

کارآگاهان بر این گمان اند که بخش از اعظم تسلیحات از کرانه باختری آمده و از طریق لبنان و اردن وارد کشور شده است. باقی از پایگاه های نظامی اسرائیل به سرقت رفته است.

اسلحه هایی که مأمور مخفی خریداری کرد شامل ۲۵ تفنگ ام ۱۶، هفت کلاشینکف ۴۷ و یک مسلسل MAG از نوعی است که دهها گروه شبه نظامی در سراسر جهان، از جمله در اسرائيل، در اختیار دارند.

در کل در این عملیات پلیس توانست ۴۰ تفنگ، ۱۳ طپانچه، دو مسلسل، و نیز ابزار منفجره بدست آرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/police-net-biggest-illegal-arms-haul-in-countrys-history/

اطلاعات بیشتر در مورد