اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۸

جستجو

پلیس اسرائیل از ورود ملی گراها از دروازهٔ دمشق ممانعت کرد تا «رژه پرچم» اورشلیم محقق ننشود

پلیس اسرائيل از ورود جمعیت چندصد نفری معترضان ملی گرا که قصد داشتند در مخالفت با دولت فعلی و تأکید بر حضور یهودیان در شهر و اماکن مقدس آن، در خیابانهای پرتنش اورشلیم «رژهٔ پرچم» راه بیندازند، با موفقیت جلوگیری کرد.

تصویر: کنشگران هوادار ایتامار بن گاویر، نمایندهٔ جناح راستی کنست به تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ در «رژهٔ پرچم» شرکت کرده و می خواستند به شهر قدیم اورشلیم وارد شوند، اما در میدان تژال متوقف شدند. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: کنشگران هوادار ایتامار بن گاویر، نمایندهٔ جناح راستی کنست به تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ در «رژهٔ پرچم» شرکت کرده و می خواستند به شهر قدیم اورشلیم وارد شوند، اما در میدان تژال متوقف شدند. (Yonatan Sindel/Flash90)

حضور پلیس و راهبندهای استراتژیک از ورود جمعیت چندصد نفری تظاهرات کنندگان، از جمله «ایتمار بن گاویر» نماینده راست افراطی کنست که عهد کرده بود دفتر موقتی برای خود در محل برقرار کند، ممانعت کرد.

پلیس اسرائيل از ورود جمعیت چندصد نفری معترضان ملی گرا که قصد داشتند در مخالفت با دولت فعلی و تأکید بر حضور یهودیان در شهر و اماکن مقدس آن، در خیابانهای پرتنش اورشلیم «رژهٔ پرچم» راه بیندازند، با موفقیت جلوگیری کرد.

تنش های موجود در اسرائيل در هفتهٔ گذشته شدت یافت و تظاهرات فوق ممکن بود در سطوح ائتلاف شکنندهٔ اسرائیل و در روابط بین المللی دولت با کشورهای مسلمان طنین انداز شود، و تشنج فی مابین با گروه تروریستی حماس که اوایل امروز، پیشاپیش برگزاری گفته بود «انگشت ما بر ماشه است» را تشدید کند.

ایتامار بن گاویر، نماینده راست افراطی کنست نیز در رژه شرکت جسته و از سر عصبانیت گفته بود برای خود در میدان تژال، نزدیک شهر قدیم، دفتر موقت می زند.

برگزارکنندگان برنامه در ابتدا تصمیم داشتند از دروازهٔ دمشق مستقیما وارد شهر قدیم و محلهٔ مسلمانان شهر شوند، و از آنجا تا دیوار ندبه بروند.

اگر شرکت کنندگان موفق به این کار شده بودند، درست پیش از ساعت افطار با جمعیت مسلمانان که در شهر قدیم ازدحام کرده بودند، شاخ به شاخ می شدند.

پلیس اسرائیل موفق شد با حضور حداقلی خود، که شمار آن به تدریج بیشتر می شد، مسیر میدان تژال به دروازهٔ دمشق را مسدود کند. گرچه این خیابان چندصد متر طول دارد، اما بخش غربی و شرقی اورشلیم که در دو سوی آن قرار گرفته را از هم جدا می کند.


تصویر: به تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۲، پلیس راه را می بندد تا از ورود تظاهرات کنندگان «رژهٔ پرچم» اورشلیم به دروازهٔ دمشق جلوگیری کند. (Carrie Keller-Lynn / The Times of Israel)

چندین افسر پلیس حاضر در محل تصدیق کردند که تظاهرات کنندگان می توانسته اند از دروازهٔ جفا، ورودی محلهٔ یهودیان شهر قدیم به راه خود ادامه دهند، و از آنجا به سمت دیوار ندبه بروند، اما از ورود ایشان به محلهٔ مسلمانان جلوگیری می شده است.

تظاهرات کنندگان از قبول این راه حل خودداری کردند، و مسیر تظاهرات ایشان بسته شد. در کل، تنها چندده متر از محل گردهمایی گروه در میدان صفرا به میدان تژال پیاده رفتند و آنجا حدود ۹۰ دقیقه تجمع کردند و سپس از شمار جمعیت کاسته شد.

«مناشه ایساخاروف»، ۱۸ ساله، از اهالی اورشلیم گفت «ما می خواهیم به دروازهٔ‌ دمشق برسیم، جایی که مسلمانان افراطی جمع می شوند، اما پلیس اجازه نمی دهد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/jerusalem-flag-march-foiled-as-police-block-nationalists-from-damascus-gate/

اطلاعات بیشتر در مورد