پلمب ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت توسط شهرداری تهران
جستجو

پلمب ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت توسط شهرداری تهران

ساختمان جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت تهران، توسط ماموران شهرداری این شهر پلمب شد.

پلمپ ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت توسط شهرداری تهران
پلمپ ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت توسط شهرداری تهران

ساختمان جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت تهران، توسط ماموران شهرداری این شهر پلمب شد.

به دنبال پلمب ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت توسط شهرداری تهران، عباس عظیمی مدیرعامل این موسسه ضمن تایید این خبر اعلام داشت: «ماموران شهرداری پشت در ساختمان بودند و ما در حال جمع کردن وسایل خود بودیم تا از ساختمان خارج شویم».

بنابر گزارش ایسنا، وی در ادامه افزوده است: «حدود دو ماه است که به ساختمان جدیدی منتقل شده ‌ایم که این ساختمان از طرف دولت برای هنرمندان پیشکسوت خریداری شده و از آنجا که متعلق به حدود ۵۰ سال قبل است، تعمیراتی را در آن از تأسیسات و برق گرفته تا بهینه ‌سازی فضا انجام دادیم که در اینباره مکاتباتی هم با شهرداری منطقه داشتیم و درخواست مجوز کرده بودیم».

عظیمی همچنین در این خصوص بیان داشت: «برای اقداماتی که انجام می‌ دادیم با توجه به هماهنگی‌ هایی که انجام شده بود مشکلی وجود نداشت تا اینکه امروز ۲۴ مهرماه عده‌ ای از شهرداری آمدند و پس از گرفتن یکسری عکس رفتند و سپس در بازگشت با یک تیم پلمب آمدند».

مدیر عامل این موسسه با اشاره به بازدید احمد مسجد جامعی و صحبت‌ هایی که با عبدالحسین مختاباد که از اعضای شورای شهر تهران می باشد، انجام شده است، گفت:‌ «حتا شورای شهر تهران از روند کار دیدن کرده بودند و حتی قول حمایت و کمک را هم دادند».

پلمپ ساختمان موسسه هنرمندان پیشکسوت توسط شهرداری تهران همچنین در حالیست که مدیر عامل آن در ادامه با بیان اینکه “در این راستا تماسی هم با رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران داشتیم تا آقای علیزاده برای فعالیت‌ های ما کمک کنند”، تاکید کرد: «اما این امر با بی‌ توجهی ایشان روبرو شد و به نظر می ‌رسد نهایت کمک شهرداری تهران و آقای قالیباف همین پلمب کردن ساختمان جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت است».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله