اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

پس حملهٔ پهبادی، نیروهای دفاعی باند پرواز حزب الله که گفته شد ایران برای پرتاب پهباد ساخته را بمباران کرد

تصویر: پس از آنکه حزب الله اعلام کرد روز ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴ با دو پهباد به سایت سامانهٔ دفاع هوایی اسرائيل در ناحیهٔ مرزی حمله کرده است، سربازان اسرائيل حین نگهبانی از ناحیهٔ نزدیک کیبوتص کفار بلوم در شمال کشور، نزدیک به مرز لبنان مشاهده می-شوند. (Jalaa Marey/AFP)
تصویر: پس از آنکه حزب الله اعلام کرد روز ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴ با دو پهباد به سایت سامانهٔ دفاع هوایی اسرائيل در ناحیهٔ مرزی حمله کرده است، سربازان اسرائيل حین نگهبانی از ناحیهٔ نزدیک کیبوتص کفار بلوم در شمال کشور، نزدیک به مرز لبنان مشاهده می-شوند. (Jalaa Marey/AFP)

گروه تروریستی لبنانی مدعی حمله به گنبد آهنین است؛ پهبادها آسیب مالی یا جانی ببار نیاوردند و در زمینهای شمال سقوط کردند.

به دنبال آنکه گروه تروریستی لبنانی مدعی شد سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل را هدف گرفته است، نیروهای دفاعی گفت روز پنجشنبه از رشته-حمله-های هوایی به هدفهای حزب الله در جنوب لبنان، از جمله یک باند پرواز خبر داد.

طبق اظهار نیروهای هوایی، باند پرواز مذکور که در ناحیهٔ کوهستانی قلات جبور واقع است، سال گذشته توسط یوآو گالانت وزیر دفاع افشا شد و در اختیار واحد هوایی حزب الله بوده است. اسرائیل ایران را به ایجاد این باند، که گمان می-رود برای پرواز پهبادهای نایب جنگی خود ساخته باشد، متهم کرد.

نیروهای دفاعی گفت همچنین شماری هدف در ناحیهٔ‌ طایر و مغیره را بمباران کرده، و افزود حملات فوق در پاسخ به حملهٔ پهبادی به اسرائيل بوده که ساعاتی پیش از آن صورت گرفت و اندکی بعد حزب الله مسؤولیت آن را تقبل کرد.

ارتش اندکی بعد گفت دو سایت متعلق به گروه تروریستی در طیر حرفة و آیت الشعب را بمباران کرده و به کفار کیلا و پست دیدبانی در بلیده حملهٔ هوایی کرده و ناحیهٔ الدهریریه را به توپ بسته است.

گروه تروریستی تحت حمایت ایران دو پهباد مسلح به مهمات از لبنان پرواز داد که در ناحیهٔ باز نزدیک جامعهٔ اسرائیلی کفار بلوم در شمار سقوط کرد و آسیب مالی و جانی ببار نیاورد.

حزب الله مدعی شد باتری سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین را هدف گرفته است. حزب الله مدعی شد علاوه بر این حملات، به مواضع نظامی إسرائيل در نزدیکی جامعهٔ شلومی و ناحیهٔ کوه کبوتر پرتابه-هایی شلیک کرده است.

نیروهای دفاعی اسرائیل نیز گفت روز پنجشنبه ناحیهٔ جنوب لبنان را، ظاهرا برای جلوگیری از طرح حزب الله برای حمله، به خمپاره بسته است.

صبح پنجشنبه ارتش اسرائیل خبر از نفوذ جسم مشکوک بر فراز مرز لبنان نزدیک جامعهٔ هانیتا خبر داد، اما اندکی بعد اعلام کرد أوضاع آرام است و ظن به نفوذ شیء خارجی یا هر حادثهٔ امنیتی را منتفی دانست.

حزب الله کوشیده است به دفاع هوایی إسرائيل آسیب برساند و این هفته پرتابه-ای شلیک کرد که موجب آسیب پایگاه حساس کنترل ترافیک هوایی نیروهای دفاعی در شمال اسرائیل شد. این دومین حمله از این نوع به پایگاه کوه مرون در هفته-های اخیر است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/after-uav-attack-idf-hits-hezbollah-airstrip-said-built-by-iran-to-launch-drones/

اطلاعات بیشتر در مورد