اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

پس از پیروزی نتانیاهو ، بحرین به «تداوم تقویت» شراکت با اسرائیل متعهد شد

در حالیکه انتظار می رود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین دولت جدید را تشکیل دهد، روز شنبه بحرین گفت به پیشبرد روابط فزاینده با اسرائیل ادامه خواهد داد.

مشاور دیپلماتیک پادشاه کشور حاشیهٔ خلیج فارس گفت پیروزی نخست وزیر پیشین در انتخابات «عادی است، و همیشه انتظار آن می رود»؛ قراردادهای عادی سازی روابط را دولت پیشین نتانیاهو امضا کرده بود.

در حالیکه انتظار می رود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین دولت جدید را تشکیل دهد، روز شنبه بحرین گفت به پیشبرد روابط فزاینده با اسرائیل ادامه خواهد داد.

در پی انتخابات هفتهٔ گذشته، اسرائيل آمادهٔ ورود جناح-راستی ترین دولت تاریخ خود، شامل عناصری از راست افراطی است.

توافق عادی سازی روابط میان اسرائيل و بحرین در سال ۲۰۲۰ در دولت پیشین نتانیاهو امضا شد.

با به گزارش خبرگزاری رویترز، مشاور دیپلماتیک شاه بحرین گفت پیروزی نتانیاهو «عادی است و همیشه احتمال آن می رفت.»

شیخ خالد بن احمد آل خلیفه گفت «ما ضمن پیمان های ابراهیمی با اسرائیل توافقی داریم، و به توافق خود وفادار خواهیم بود، و انتظار داریم در همین مسیر ادامه یابد و به تقویت شراکت خود در همین مسیر ادامه دهیم.»

او افزود «ما می خواهیم الگویی عرضه کنیم و با هم به موفقیت دست یابیم و با هم با تمام تهدیدها مواجه شویم.»

مشاور دیپلماتیک شاه بحرین در پاسخ به سؤالاتی پیرامون برنامه ای برای رویکرد متحد امنیتی علیه ایران که شامل اسرائیل، ایالات متحده، و کشورهای میانه رو عربی نیز هست، گفت «ما مایلیم اطمینان حاصل کنیم که وادار نخواهیم شد به روزی برسیم که با هیچگونه ای از زوال امنیتی منطقه روبرو باشیم.

«ما می خواهیم منطقه ای داشته باشیم که تمام کشورهای واقع در آن با هم کنار بیایند و علیه هرگونه تخاصم از هر جانب علیه دیگری با هم موافقت داشته باشند.»

اسرائیل و بحرین روابط خود را در سال ۲۰۲۰، طبق پیمان های ابراهیمی به میانجیگری ایالات متحده، که شامل ایجاد روابط دیپلماتیک کشور یهود با امارات متحد عربی نیز می شد، عادی سازی کردند. این توافق چند ماه بعد راه را برای عادی سازی روابط با مراکش نیز باز کرد.

بحرین و اسرائيل از آن هنگام به تقویت روابط دوجانبه پرداخته اند. در ماه فوریه اسرائيل با بحرین قرارداد همکاریهای فنی و علمی امضا کرد، اما جزئیات مربوط به این قرارداد اندک بود و در پی آن توافق همکاری در زمینهٔ نوآوریهای بهداشت و درمانی، و پژوهش های درمانی آمد. در ماه اوت، سازمان های اسرائیلی و بحرینی توافقی برای همکاری در زمینه فناوری مالی امضا کردند.

گمان می رود دو کشور از سالها پیش روابط مخفیانهٔ امنیتی و دفاعی داشته اند. گزارش حاکی است که هم اکنون مذاکرات دو کشور پیرامون توافق تجارت آزاد در مراحل پیشرفته باشد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/after-netanyahus-win-bahrain-pledges-to-continue-building-israel-partnership/

اطلاعات بیشتر در مورد