پس از سخنرانی های آیپک، اسرائيلی ها همچنان کلینتون را به ترامپ ترجیح می دهند
جستجو

پس از سخنرانی های آیپک، اسرائيلی ها همچنان کلینتون را به ترامپ ترجیح می دهند

سخنرانی دانلد ترامپ در بزرگترین لابی حامی اسرائيل در آمریکا کمکی به موقعیت وی در میان اسرائيلی ها نکرد.

نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری دانلد ترامپ
نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری دانلد ترامپ

٪۴۰ از یهودیان اسرائيل، هیلاری کلینتون کاندیدای پیشتاز دموکرات را برای اسرائيل «بهتر» می دانند، و ۳۰٪ رقیب جمهوریخواه وی را ترجیح می دهند.

یک همه پرسی تازه نشان از آن دارد که سخنرانی دانلد ترامپ در بزرگترین لابی حامی اسرائيل در آمریکا کمکی به موقعیت وی در میان اسرائيلی ها نکرد.

شاخص صلح مارس، از همه پرسی های ماهانه اسرائيل در اتاق فکر انستیتوی دموکراسی اسرائيل نشان از آن دارد که ۴۰٪ از یهودیان اسرائيل کاندیدای پیشتاز دموکرات، هیلاری کلینتون را گزینه ای بهتر برای اسرائیلی ها می دانند، و ۳۰٪ ترامپ، کاندیدای پیشتاز جمهوریخواهان را گزینه بهتر می دانند.

علاوه بر این، ۴۳ درصد از یهودیان اسرائيل بر این باورند که کلینتون خدمات بهتری برای آمریکا خواهد داشت، در مقابل ۲۴٪ که این تصور را در مورد ترامپ دارند.

این همه پرسی در فاصله ۲۸ تا ۳۰ مارس انجام شده است، حدود یک هفته پس از آن که ترامپ در کنفرانس ملی آیپک سخنرانی کرد. سخنرانی وی، که مضمون آن با نکات معمول در هواداری از اسرائيل بود، از سوی حاضران در تالار با استقبال روبرو شد، و تعدادی نیز به سخنان وی اعتراض کردند. پیش از آن، ترامپ گفته بود که در برابر مساله مناقشه اسرائيلی-فلسطینی موضع خنثی خواهد داشت.

سخنرانی کلینتون نیز در مراسم آیپک با استقبال حاضران روبرو شد.

اسرائيلی ها، پیش از کنفرانس آیپک نیز کلینتون را به ترامپ ترجیح می دادند. همه پرسی که در اوایل مارس از سوی وبسایت خبری والا انجام شد، نشان داد که اسرائيلی ها به نسبت ۳۸ به ۲۳ کلینتون را به ترامپ ترجیح می دهند. همه پرسی انستیتوی دموکراسی اسرائيل در ماه فوریه حاکی از آن است که ۶۰ درصد از اسرائیلی ها باور داشتند دولت ترامپ موضعی دوستانه در مقابل اسرائیل خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله