اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۴

جستجو

پس از دور دیگر جنگ در غزه، لپید گفت «راه دیگری هم برای زندگی هست.» راه، این است

در پی دور کوتاهی از زدوخورد میان اسرائيل و گروههای تروریستی غزه، آرامشی پرتنش به نواحی مرکزی و جنوبی اسرائیل، و به نوار غزه بازگشته است.

تصویر:‌ مردان مسلح گروه تروریستی جهاد اسلامی در ۸ اوت ۲۰۲۲، مراسم سوگواری کشتگان جنگ با اسرائیل، در حالیکه آتش بس در پی جنگ سه روزه در رفاه، جنوب نوار غزه، همچنان ادامه دارد. (SAID KHATIB / AFP)
تصویر:‌ مردان مسلح گروه تروریستی جهاد اسلامی در ۸ اوت ۲۰۲۲، مراسم سوگواری کشتگان جنگ با اسرائیل، در حالیکه آتش بس در پی جنگ سه روزه در رفاه، جنوب نوار غزه، همچنان ادامه دارد. (SAID KHATIB / AFP)

نخست وزیر اسرائیل مردم غزه را دعوت به انتخاب آینده ای بهتر کرد. اما آنها نخواهند کرد مگر آنکه در مدارس و رسانه هاشان چهرهٔ بغرنج واقعیت زندگی ما را ببینند – و این چیزی نیست که رهبرانشان به آن تن بدهند.

در پی دور کوتاهی از زدوخورد میان اسرائيل و گروههای تروریستی غزه، آرامشی پرتنش به نواحی مرکزی و جنوبی اسرائیل، و به نوار غزه بازگشته است.

همه می دانیم که دیر نخواهد پائید.

جهاد اسلامی فلسطینیان، که توانایی های شنیع خود را تحت حمایت ایران گسترش می دهد، چندین تن از سرکرده های ترور خود در غزه را از دست داد و عاملانش در کرانه باختری نیز اکنون زیر تیغ نیروهای دفاعی اسرائیل قرار دارند. اما آنها زنده اند که بجنگند، دوباره روزی دیگر به جنگ برخواهند خاست. حماس، برادر بزرگتر ظالم و کارکشتهٔ گروه، فقط به دلایل تکنیکی، به میدان نیامد – تصمیمش بر آن شد که جاه طلبی های گسترده تر گروه، از جمله حفظ کنترل بر جمعیت ساکن غزه همزمان با تقویت توانایی های تخریبی و در نهایت انهدام اسرائیل، با پیوستن به این جنگ حاصل نخواهد شد.

یائیر لپید نخست وزیر اسرائیل، در سخنرانی غروب دوشنبهٔ خود که مخاطب اصلی اش مردم اسرائیل بود، کوشید سخن خود را از فراز سر رهبران گروه های تروریستی به گوش اهالی غزه نیز برساند و به آنها بگوید همهٔ ما محکوم به این جنگ بی پایان خونریز نیستیم.

لپید گفت «راه دیگری هم هست. ما می دانیم چگونه خود را از آسیب هر که ما را تهدید می کند محافظت کنیم، اما همچنین می دانیم چگونه برای هرکه مایل است در کنار ما در صلح زندگی کند اشتغال، سرزندگی، و حیاتی با کرامت انسانی فراهم کنیم.» «راه دیگری هم برای زندگی هست. راه پیمان های ابراهیمی، نشست نگب، نوآوری و اقتصاد، توسعهٔ منطقه ای و پروژه های مشترک. انتخاب با شما است. آیندهٔ شما به شما بستگی دارد.»

حماس و جهاد اسلامی، و متأسفانه بلندترین صداهایی که از کرانه باختری تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینیان برمیخیزد، مایل نیستند فلسطینیان باور کنند «راه دیگری هم برای زندگی هست.»

تشکیلات خودمختار فلسطینیان، همچنان که در هماهنگی های امنیتی با اسرائيل همکاری می کند تا از تسلط حماس بر کرانه باختری جلوگیری شود، از عادی سازی روابط با اسرائيل سر باز می زند، مشروعیت اسرائيل را انکار می کند، به کسانی که به ما حمله می کنند دستخوش می دهد، امضاکنندگان پیمان های ابراهیمی منطقه را متهم به خیانت می کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/after-another-round-in-gaza-lapid-says-there-is-another-way-to-live-heres-how/

اطلاعات بیشتر در مورد