پس از تیراندازی [حزب الله] به سمت سربازان، هواپیمای اسرائیلی پست های دیدبانی حزب الله را بمباران کرد
جستجو

پس از تیراندازی [حزب الله] به سمت سربازان، هواپیمای اسرائیلی پست های دیدبانی حزب الله را بمباران کرد

طبق اظهار ارتش، پس از تیراندازی از لبنان به سمت سربازان نیروهای هوایی اسرائیل در روز چهارشنبه، هواپیمای اسرائیلی چندین پست دیدبانی حزب الله در امتداد مرز شمالی اسرائیل را بمباران کرد.

ساعاتی پس از گزارش «حادثه امنیتی» در امتداد مرز، نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کرد در اقدامی نادر به مواضع گروه تروریستی لبنانی حمله کرده است، و به ساکنان ناحیه دستور داد در خانه های خود پناه بگیرند.

طبق اظهار ارتش، پس از تیراندازی از لبنان به سمت سربازان نیروهای هوایی اسرائیل در روز چهارشنبه، هواپیمای اسرائیلی چندین پست دیدبانی حزب الله در امتداد مرز شمالی اسرائیل را بمباران کرد.

ظاهرا از ۲۰۰۶ تا کنون، اولین بار است که نیروی هوایی اسرائیل هدفهای حزب الله در داخل لبنان را بمباران می کند، و احتمال بروز تنش های بیشتر در این جبههٔ متشنج موجود است.

اعلام خبر از سوی نیروهای دفاعی اسرائیل چندین ساعت پس از گزارش بروز «حادثه امنیتی» در مرز لبنان در نیمه شب سه شنبه صورت گرفت و به ساکنان نواحی مجاور دستور داده شد که در خانه های خود پناه بگیرند.

ارتش در بیانیه ای گفت، «در حادثه امنیتی که ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه شب در ناحیه [محله مناره]، حین انجام عملیات روی داد، از قلمرو لبنان به سربازان اسرائیلی تیراندازی شده است».

گزارشی از آسیب جسمی به سربازان نیروهای دفاعی در دست نیست، همچنین از گزارشی از تلفات در لبنان نیز داده نشده است. حزب الله در این رابطه هنوز عکس العملی نداشته است.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت «در پاسخ به تیراندازی، هواپیما و هلیکوپترهای تهاجمی نیروهای دفاعی، هدفهای متعلق به گروه تروریستی حزب الله را بمباران کردند» و افزود پست های دیدبانی حزب الله در امتداد مرز از جمله هدفهایی بوده که بمباران شده است.

اگرچه در ۱۴ سال گذشته، تانکها و توپخانه نیروهای دفاعی در پاسخ به تهاجمات مرزی به هدفهای گروه تروریستی در امتداد مرز حمله کرده اند اما ظاهرا از جنگ دوم لبنان در ۲۰۰۶، اولین بار است که یک هواپیمای اسرائیلی مستقیما به سایتهای حزب الله در داخل لبنان حمله می کند.

ارتش اظهار داشت که پس از عملیات تلافی جویانه نیروهای دفاعی اسرائیل، تمامی محدودیت های امنیتی در ناحیه برچیده شدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت دولت لبنان را «مسؤول اتفاقاتی می داند که در قلمرو این کشور روی می دهد».

ارتش اسرائیل گفت، «این مساله را بسیار جدی در نظر می گیریم. نیروهای دفاعی اسرائیل با هشیاری بسیار عمل خواهند کرد و به حفاظت از حاکمیت اسرائیل و امنیت ساکنان، چنانکه ضروری است، ادامه خواهند داد».

پس از شنیدن صدای تیراندازی به پاسگاه مجاور مناره، و همزمان که به تجسس ناحیه پرداخت تا از عدم نفوذ به اینسوی مرز اطمینان حاصل شود، ارتش اسرائیل دهها بار در جلیلهٔ شمالی تیراندازی هوایی کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله