اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۴

جستجو

پس از تهدید حماس به کشتن گروگان-ها، اسرائیل غزه را بمباران کرد، ایالات متحده به حزب الله هشدار داد دخالت نکند

بایدن گفت ۱۱ آمریکایی کشته شده، و شماری دیگر در گروگان حماس هستند؛ گفته شد اجساد حدود ۱۵۰۰ تروریست در خاک اسرائیل است؛ در مرز لبنان تنش بالا گرفت؛ توصیهٔ ‌نیروهای دفاعی مردم را برای تهیهٔ آذوقه و مایحتاج اولیه به ولوله انداخت.

اطلاعات بیشتر در مورد