اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

پس از برداشت ۸.۵ بیلیون شکیل در ماه فوریه، برداشت از صندوق سرمایهٔ مشترک اسرائیل به اعتدال رسید

به دنبال نگرانی عمومی از آنکه طرح دولت برای تضعیف نظام قضایی به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد، مردم اسرائیل که در فوریه ۸.۵ بیلیون شکیل (۲.۳۷ بیلیون دلار) از بورس محلی بیرون کشیده بودند تا در خارج از کشور سرمایه-گذاری کنند، همچنان، اما با شتابی کمتر، به خروج پول از صندوق سرمایهٔ مشترک ادامه دادند.

تصویر: یک صفحهٔ نمایش بازار بورس تل آویو در لابی خالی بنا، ۱۵ مارس ۲۰۲۰. (Flash90/File)
تصویر: یک صفحهٔ نمایش بازار بورس تل آویو در لابی خالی بنا، ۱۵ مارس ۲۰۲۰. (Flash90/File)

رئیس معاملات بازار بورس تل آویو گفت بازار با ۲۰ تا ۳۰٪ احتمال حصول مصالحه بر بازسازی جنجالی قضایی دولت قیمت-گذاری می-کند.

به دنبال نگرانی عمومی از آنکه طرح دولت برای تضعیف نظام قضایی به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد، مردم اسرائیل که در فوریه ۸.۵ بیلیون شکیل (۲.۳۷ بیلیون دلار) از بورس محلی بیرون کشیده بودند تا در خارج از کشور سرمایه-گذاری کنند، همچنان، اما با شتابی کمتر، به خروج پول از صندوق سرمایهٔ مشترک ادامه دادند.

یانیف پاگوت، نایب رئیس اجرایی معاملات بازار بورس تل آویو روز پنجشنبه در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «از طریق صندوق سرمایه-گذاری مشترک و صندوق قابل معاملهٔ بورس (ETF) که سهام و اوراق بهادار را ردیابی می-کنند، شاهد برداشت روزانهٔ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون شکیل هستیم.» «این روندی نگران-کننده است و مردم نگران-اند، اما روی صفحه-های نمایش بورس نشانی از یک پانیک واقعی نیست.»

پاگوت افزود «حجم و مقدار به اندازه-ای که در دورهٔ بحران مالی جهانی و یا در بحران کوئید ۱۹ شاهد بودیم، نیست.»

میان سرمایه-گذاران نگرانی از تصویب لایحه-های پیشنهادی مهار قدرت قوهٔ قضائیه گسترش یافته است زیرا در صورت تصویب، این لایحه-ها می-توانند تأثیری منفی بر رتبهٔ اعتباری اسرائیل داشته باشند، که آن نیز به نوبهٔ خود به اقتصاد و واحد پول شکوفای آن آسیب خواهد زد و منجر به خروج نقدینه از کشور خواهد شد. Riskified ، تک-شاخ فناوری اسرائيل آخرین نمونه اکمپانی-های محلی است که اعلام کرد ۵۰۰ میلیون دلار از کشور خارج خواهد کرد، و شمار محدودی بستهٔ نقل مکان به کارکنان علاقمند پیشنهاد کرده است.

طبق آمار بازار بورس تل آویو، در ماه فوریه، بخش عمومی در اسرائیل مبالغی از صندوق سرمایه و صندوق قابل معامله، ETF، که شاخص-های بورس و اوراق بهادار را در تل آویو رهگیری می-کند را فروخت، و به ETFهایی روی آورد که اوراق بهادار و شاخص-های S&P 500 را رهگیری می-کند. بخش عمومی همچنین حدود ۱.۸ بیلیون شکیل از ETF، که عمدهٔ آن شاخص-های TA-125 و TA-125 را رهگیری می-کنند، و ۰.۷ بیلیون از ETFهایی که شاخص کمپانی-ها را رهگیری می-کنند، فروخت.

در بازار صندوق سرمایه-گذاری مشترک، روند مزبور در ماه فوریه به نسبت ماه پیش افزایش شدید یافت و مردم در برداشت پول شتاب کردند و در مقایسه با ماه ژانویه که ۲.۵ بیلیون شکیل برداشت کرده بودند، ۴.۳ بیلیون از بودجهٔ رهگیرهای اوراق بهادار تل آویو بیرون کشیدند. در مقابل این مبلغ برداشت، حدود ۱.۵ بیلیون شکیل در مقادیر مساوی به صندوق-های رهگیر سهام و اوراق بهادار خارجی سرازیر شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-mutual-fund-withdrawals-moderate-after-public-pulls-nis-8-5b-in-february/

اطلاعات بیشتر در مورد