اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

پس از انفجار موشک بر فراز اسرائیل، نیروی هوایی کشور باتری ضدهوایی سوریه را بمباران کرد

تصویر: جت-های نیروی هوایی اسرائیل در پایگاهی در اسرائیل، ۷ آوریل ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)
تصویر: جت-های نیروی هوایی اسرائیل در پایگاهی در اسرائیل، ۷ آوریل ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)

ارتش گفت حمله به سامانهٔ دفاع هوایی، و «هدفهای دیگر» پاسخ به پرتاب موشک از سوریه است؛ به حملهٔ هوایی منتسب به اسرائیل در حمص اشاره نکرد.

ارتش گفت حملهٔ سحرگاه یکشنبهٔ جت-های جنگنده به باتری سامانهٔ دفاع هروایی سوریه پاسخ به موشک ضدهوایی است که شب پیش از آن از این سامانه پرتاب شده، و در قلمرو هوایی اسرائیل منفجر شد.

پرتاب موشک ضدهوایی سوریه هنگامی صورت یافت که ظاهرا ساعاتی پیش نیروی هوایی اسرائیل به نزدیکی شهر حمص حمله کرده است. سانا، خبرگزاری دولتی سوریه گفت نیروی هوایی اسرائیل شماری پایگاه و تأسیسات را هدف گرفت و موجب «زیان مالی» شد، اما توضیح بیشتری نداد. سانا گفت سامانهٔ دفاع سوریه به «تخاصم اسرائیل» پاسخ داد.

نیروهای دفاعی اسرائیل سحرگاه یکشنبه گفت جت-های نیروی هوایی، یک باتری ضدهوایی که موشک از آن پرتاب شده را بمباران کرد، و نیز «هدفهای دیگری در ناحیه» را نیز زد.

مقامات سوریه هنوز در خصوص حمله-های هوایی تلافی-جویانه سخن نگفته-اند.

نیروی هوایی اسرائیل گفت موشک ضدهوایی که از سوریه پرتاب شد «در قلمرو هوایی اسرائیل، میان زمین و آسمان منفجر شد»، اما به حملهٔ هوایی ساعاتی پیش از آن در نزدیکی حمص که به اسرائیل منتسب شد، اشاره نکرد.

ترکش موشک سوری در شهر رحات واقع در جنوب اسرائیل به زمین افتاد و آسیب اندکی به یک ساختمان وارد کرد، اما آسیب جانی ببار نیامد.


تصویر: دماغهٔ هوانوردی که بنظر می-رسد موشک ضدهوایی S-200 باشد که از سوریه پرتاب شد، پس از انفجار بر فراز اسرائیل و سقوط در شهر جنوبی رحات، صبحگاه ۱ ژوئیه ۲۰۲۳. (Courtesy)

طبق اظهار مقامات مسؤول، پلیس و مهندسان کارشناس نیروهای دفاعی برای خروج قطعات بزرگ ترکش در محل به عملیات پرداختند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت توصیهٔ ویژه-ای در پی سانحه برای مردم غیرنظامی صادر نشده است.

ساکنان نواحی مرکزی و جنوبی اسراسیل صدای انفجار بزرگی شنیدند. سقوط ترکشی که ظاهرا از قطعات موشک زمین-به-هوا است که از سامانهٔ S-200 ساخت روسیه شلیک شده، و در رحات به زمین افتاد، در فیلم دیده می-شود.

شهر رحات در حدود ۲۳۰ کیلومتری (۱۴۲ مایل) مرز اسرائیل با سوریه قرار گرفته و با شهر حمص ۴۱۵ کیلومتر (۲۵۷ مایل) فاصله دارد.

دماغهٔ موشک مزبور به دیوار جانبی ساختمانی اصابت کرد، و موجب آسیب اندک شد، اما دُم آن در زمین باز در نزدیکی شهر سقوط کرد.

در پی ورود موشک سوریه به قلمرو آسمانی اسرائیل، هیچ آژیری به صدا درنیامد.

گرچه این اتفاقی نادر است، اما در گذشته نیز موشکهای زمین-به-هوای سوریه که به سمت جت-های جنگندهٔ اسرائیل پرتاب شده-اند، خرابی ببار آورده و هنگام ورود به قلمرو هوایی اسرائیل موجب بصدا درآمدن آژیرهای خطر شده-اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/military-hits-anti-aircraft-battery-in-syria-after-missile-explodes-over-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد