پزشک مسلمان بریتانیایی از کمک به جداسازی دوقلوهای یهودی اسرائيل ابراز شادمانی کرد
جستجو

پزشک مسلمان بریتانیایی از کمک به جداسازی دوقلوهای یهودی اسرائيل ابراز شادمانی کرد

یک پزشک مسلمان از لندن با افتخار و خوشحالی از مشارکت خود در عمل جراحی جداسازی دوقلوهای بهم چسبیدهٔ اسرائيلی که هفتهٔ پیش انجام شد، حرف زده و گفته است این نشان می دهد که «از چشم یک پزشک، ما همه یکی هستیم.»

«دکتر نور الاویس جیلانی»، از متخصصان معروف جهانی دوقلوهای بهم چسبیده، گفت در این رابطه ماهها با تیم اسرائیلی کار کرده است: همه بچه‌ها مثل هم اند، از رنگ و هر مذهبی».


دوقلوهای بهم چسبیده در عکسی پیش از آنکه در مرکز درمانی دانشگاه سوروکای بئرشبا با عمل جراحی از هم جدا شوند.

(courtesy, Soroka University Medical Center)

تصویر: دوقلوهای بهم چسبیده که بتازگی از هم جدا شده اند در «مرکز درمانی دانشگاه سوروکا» در بئرشبا، برای اولین بار به روی هم نگاه می کنند، ۵ سپتامبر ۲۰۲۱. (courtesy of Soroka University Medical Center in Beersheba)

یک پزشک مسلمان از لندن با افتخار و خوشحالی از مشارکت خود در عمل جراحی جداسازی دوقلوهای بهم چسبیدهٔ اسرائيلی که هفتهٔ پیش انجام شد، حرف زده و گفته است این نشان می دهد که «از چشم یک پزشک، ما همه یکی هستیم.»

کارکنان مرکز درمانی دانشگاه سوروکای بئرشبا باموفقیت دوقلوهایی که از سر بهم چسبیده بودند را از هم جدا کنند و گفتند این دو کودک به احتمال بسیار اکنون شانس این را دارند که بزرگ شوند و زندگی طبیعی داشته باشند.

تیم پزشکی مزبور بدون آنکه پیش از این تجربه عمل های مشابه داشته باشد، عمل جراحی مزبور که مستلزم تصمیم گیری درلحظه برای اختصاص کدام مویرگ ها به کدام یکی از نوزاد، با ملاحظهٔ تأثیر آنی آن بر که مغزی که در حال فعالیت است را موفقیت بپایان رساندند.

اکنون مردی که این تجربه را روی تخت جراحی ممکن نمود، داستان را برای «تایمز اسرائيل» بازگو می کند، و می گوید این باید به ما یادآوری کند که علم پزشکی فراتر از همهٔ تقسیم بندیها فرا می رود.

دکتر نور الاویسی جیلانی، جراح مغز و اعصاب کودکان «بیمارستان گریت اورموند استریت» لندن، تا کنون چهار بار دوقلوهایی که از ناحیهٔ سر بهم چسبیده بوده و جمجمه های ایشان بهم متصل بوده و مغزهایشان درهم رفته و رگ های خونی مشترک داشته اند را با عمل جراحی از هم جدا کرده است. او و همکارش پروفسور دیوید دوناوی مجّرب ترین متخصصان این عمل در جهان بشمار می آیند.

جیلانی مدیریت یک سازمان ناسودبر به نام «جوزای جداشده» را بعهده دارد که چنین عمل هایی را برنامه ریزی و اجرا می کند. او برای اولین موافقت کرد عملی را خارج از انگلستان انجام دهد.


دکتر نور الاویسی جیلانی. (courtesy, Noor ul Owase Jeelani

او گفت این که یک پزشک مسلمان متولد کشمیر برای کمک به یک خانواده یهودی در کنار تیم پزشکی اسرائیلی به عمل می پردازد یادآور ذات فراملی پزشکی است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/uk-muslim-doctor-busts-boundaries-helps-separate-jewish-israeli-conjoined-twins/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله