اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۷

جستجو

پزشک بریتانیایی که در شفا کار می-کرده تصدیق کرد از بیمارستان مزبور در غزه برای «اهداف غیر-پزشکی» استفاده می-شد

تصویر: در بحبوحهٔ جنگ اسرائیل و حماس، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، مردم مقابل بخش اورژانس بیمارستان شفا در شهر غزه، ایستاده-اند. (Khader Al Zanoun/AFP)
تصویر: در بحبوحهٔ جنگ اسرائیل و حماس، ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، مردم مقابل بخش اورژانس بیمارستان شفا در شهر غزه، ایستاده-اند. (Khader Al Zanoun/AFP)

این پزشک گفت «بخشی از بیمارستان بود که اجازه نداشتم نزدیک شوم، و اگر نزدیک آن بخش می-شدم، خطر این بود که به من تیراندازی کنند، و فضای موجود در محل را «پارانویای جمعی» و «هراس عمیق» از حماس توصیف کرد.

پزشک بریتانیایی که پیش از این در بیمارستان شفا، بزرگترین مرکز درمانی غزه کار می-کرده، تصدیق کرد در بیمارستان بخش-هایی هست که او مجاز به رفتن نبود، و اگر می-رفت به او تیراندازی می-شد. نیروهای دفاعی اسرائیل می-گوید یک مرکز مهم فرماندهی و کنترل حماس زیر این مجتمع قرار دارد.

این پزشک که بنا به نگرانی از به خطر انداختن همکاران خود در غزه، نام خود را افشا نکرد، در مصاحبهٔ اخیر با کانال انگلیسی-زبان تلویزیون France 24 گفت سه سال پیش در شفا و دیگر بیمارستانهای غزه و کرانهٔ باختری به مدت سه ماه کار کرده است.

به نقل از او گفته شد «وقتی اول بار از من خواستند آنجا [در شفا] کار کنم، به من گفته شد بخشی از بیمارستان هست که اجازه ندارم نزدیک شوم، و اگر نزدیک شدم، خطر آن هست که هدف گلوله قرار گیرم.»

ایریس ماکلر روزنامه-نگار از او پرسید، «به شما گفتند علت چیست؟»

این پزشک در پاسخ گفت «نه، اما تلویحاً این بود که برای اهداف غیر-پزشکی استفاده می-شود.»

مصاحب-گر در ادامه گفت «شما چیزی غیر-پزشکی آنجا دیدید، یا به پیروی از دستورات، به آن بخش نرفتید؟»


تصویر: تسلیحات حماس که در پی یورش نیروهای ویژهٔ اسرائيل در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ در بیمارستان شفای شهر غزه کشف شد. (Israel Defense Forces)

این پزشک گفت «من به آن سمت نرفتم، اما چند نفر با قیاقه-های مشکوک که به کادر درمانی نمی-خورد آنجا دیدم. آنجا بخشی بود که به زیرزمین راه داشت. همانطور که گفتم، من وارد آنجا نشدم؛ اطاعت امر کردم.»

این روزنامه-نگار در جواب گفت «آنها ممکن است بگویند به چندین دلیل دیگر به شما گفته شد به یک بخش مشخص بیمارستان وارد نشوید. خیلی عجیب نیست.»

پزشک در پاسخ گفت «خب، هر جای دیگر بیمارستان، درها به روی من باز بود، و همانطور که گفتم، پزشکان و پرستاران بیمارستان بسیار خوشرو و مهربان بودند. اما جوری که آهسته و پچ‌پچ این را گفتند، شبیه دیگر زمانهایی بود که حرف حماس به میان می-آمد. می-دانید، مردم واقعاً می-ترسیدند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/uk-doctor-who-worked-at-shifa-confirms-gaza-hospital-used-for-non-medical-purposes/

اطلاعات بیشتر در مورد