پرزیدنت رئوبن ریولین، رئیس جمهور اسرائیل گفت تاخیر در انتخابات «کارت قرمزی است برای رویکرد مردمی»
جستجو

پرزیدنت رئوبن ریولین، رئیس جمهور اسرائیل گفت تاخیر در انتخابات «کارت قرمزی است برای رویکرد مردمی»

علیرغم آنکه انتخابات ماه گذشته، بن بست سیاسی چند-ماهه‌ٔ اسرائیل را بدرازا کشانده، پرزیدنت ریولین به رای گیری ۱۷ سپتامبر با خوش بینی مینگرد.

علیرغم آنکه انتخابات ماه گذشته، بن بست سیاسی چند-ماهه‌ٔ اسرائیل را بدرازا کشانده، پرزیدنت ریولین به رای گیری ۱۷ سپتامبر با خوش بینی مینگرد.

وی گفت «همراه با ناامیدی ناشی از بن بست سیاسی که در آن قرار داریم، نتایج انتخابات همچنین نشان افتخاری برای جامعه اسرائیل است. کارت قرمزی است از سوی شهروندان اسرائیل به مقامات منتخب خویش. کارت قرمزی است برای رویکرد مردمی، برای این سیستم سیاسی که از برچیدن اختلافات میان ما تغذیه میکند و ترسهای ما را مشاهده میکند، ترس ما از یکدیگر، از چیزی که در معرض سوء استفاده قرار گیرد».

ریولین گفت یک دولت اتحاد به سیاستمداران اسرائیل اجازه خواهد داد «اختلافات نظرهای فی مابین را کنار گذاشته» و بر «طیف گسترده چالش‌هایی که ما همه میتوانیم بر از میان بردنش توافق کنیم»، تمرکز کند.

وی گفت «اعضای محترم کنست، احزاب کوچک و احزاب بزرگ، چشم ملت به شماست. انتخابات از گرانترین نمایشات میدانی شهر هستند – ۱.۷ بیلیون شکل. بیاد داشته باشید که در هر دوره، نتایج همان که بود باقی میماند اما امکان افت رتبه ها هست. همانطور که پیش از این هم گفته ام، هیچ راه حل معجزه آمیزی ندارم. اما این مردم به راه حلی از آن دست نیاز ندارند، نیاز به رهبر دارند».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله