اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۸

جستجو

پدر دو خواهر قربانی تروریسم در مراسم تدفین با گریه گفت «به مادرتان چه بگویم؟»

بعدازظهر یکشنبه جمعیتی از هزاران سوگوار لبریز از خشم و اندوه برای آخرین بدرقهٔ مایا دی، ۲۰ ساله، و رینا دی، ۱۵ ساله که روز جمعه به دست یک فلسطینی مسلح در شمال کرانهٔ باختری کشته شدند، گرد آمدند.

اعضای خانواده حین سوگواری در مراسم تدفین دو خواهر، «مایا و رینا دی»، در آرامستان کفار اتزیون، ۹ آوریل ۲۰۲۳. 
(AP Photo/Ohad Zwigenberg)
اعضای خانواده حین سوگواری در مراسم تدفین دو خواهر، «مایا و رینا دی»، در آرامستان کفار اتزیون، ۹ آوریل ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

هزاران تن در مراسم پراندوه دفن مایا و رینا که در تهاجم تروریستی جمعه بخاک سپرده شدند، شرکت کردند؛ لوسی، مادر ایندو، در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری است.

تصاویر:

خاخام «لئو دی» در مراسم تدفین که در ۹ آوریل ۲۰۲۳ انجام شد، در رثای دو دختر خود مایا و رینا که در تهاجم تروریستی ۷ آوریل ۲۰۲۳ کشته شدند، سخن می-گوید. (Noam Revkin Fenton/FLASH90)


مایا، چپ، و رینا دی، دو خواهر که در تهاجم تروریستی ۷ آوریل ۲۰۲۳ در کرانهٔ باختری کشته شدند.
(Courtesy of the family)


جمعیت سوگوار که ۹ آوریل ۲۰۲۳ در مراسم تدفین مایا و رینا دی در آرامستان کفار اتزیون گرد آمده-اند.
(AP Photo/Ohad Zwigenberg)


خانوادهٔ مایا و رینا دی در ۹ آوریل ۲۰۲۳، هنگام دفن دو خواهر در آرامستان کفار اتزیون سوگواری می-کنند.
(Noam Revkin Fenton/FLASH90)


خانوادهٔ مایا و رینا دی در مقابل خانهٔ ایشان در افرات پیش از مراسم تدفین این دو در ۹ آوریل ۲۰۲۳.
(Gershon Elinson/FLASH90)


خانواده و دوستان مایا و رینا دی در آرامستان گاش اتزیون در کفار اتزیون، ۹ آوریل ۲۰۲۳.
(Noam Revkin Fenton/Flash90)


جمعیت سوگوار در مراسم تدفین مایا و رینا دی در آرامستان کفار اتزیون، ۹ آوریل ۲۰۲۳.
.(Menahem KAHANA / AFP)

بعدازظهر یکشنبه جمعیتی از هزاران سوگوار لبریز از خشم و اندوه برای آخرین بدرقهٔ مایا دی، ۲۰ ساله، و رینا دی، ۱۵ ساله که روز جمعه به دست یک فلسطینی مسلح در شمال کرانهٔ باختری کشته شدند، گرد آمدند.

هنگامی که پیکر دو خواهر به سالن ساختمان محل سوگواری وارد شد، جمعیتی که در آرامستان شهرک مهاجرنشین کافر اتزیون گرد آمده بودند، به تلخی می-گریستند، و پدر ایندو، خاخام لئو دی، دست سه فرزند دیگر خود را برای تسلی در بر گرفته بود.

همسر او، لوسی، ۴۸ ساله، که در تهاجم تروریستی دشت اردن دچار جراحات وخیم شد، در پی عمل جراحی همچنان در وضعیت وخیم قرار دارد.

خانواده و دوستان دو خواهر، از جمله همکلاسی-های ایندو از مدرسهٔ مذهبی و دبیرستان در مراسم تشییع حاضر بودند. جمعیت سوگوار در فاصله-ای که منتظر مراسم تدفین در آرامستان بودند، به خواندن مزامیر، و نوحه، و سرودهایی از داغ عزیز و تداوم امید خواندند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/how-will-i-explain-to-your-mother-wails-father-of-terror-victim-sisters-at-funeral/

اطلاعات بیشتر در مورد