اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

پایگاه هوایی ایران در هدف حملهٔ «محدود» تلافی-جویانهٔ اسرائیل واقع شد

تصویر تزئینی: سربازان ایران در رژهٔ نظامی مراسم سالانهٔ روز ارتش در تهران، ۷ آوریل ۲۰۲۴. 
(Atta Kenare / AFP)
تصویر تزئینی: سربازان ایران در رژهٔ نظامی مراسم سالانهٔ روز ارتش در تهران، ۷ آوریل ۲۰۲۴. (Atta Kenare / AFP)

ایران حملهٔ آشکارا تلافی-جویانهٔ اسرائیل را بی-اهمیت وانمود کرد، اسرائيل سکوت اختیار کرده، و به نظر می-آید در پی فشار بین المللی به خویشتنداری، دو جانب مایل-اند از آستانهٔ جنگ عقب بنشینند.

سحرگاه جمعه در نزدیکی شهر اصفهان صدای انفجاری به گوش رسید. گزارش حاکی از اقدام اسرائيل به حملهٔ بسیار محتمل تلافی-جویانه در پاسخ به حملهٔ چند روز اخیر ایران به این کشور، علیرغم فشار بین المللی به صرف نظر از واکنش است.

مقامات مسؤول اسرائيل هنوز رسماً این حمله را تصدیق نکرده-اند؛ رسانهٔ دولتی ایران تنها از بکار افتادن سامانه-های دفاع هوایی گزارش کرد، و ادعای حمله به یک سایت نظامی در شهری با فاصلهٔ ۳۱۵ کیلومتری (۱۹۶ مایل) جنوب تهران را کم-اهمیت جلوه داد و وضعیت را عادی توصیف کرد.

اما مقامات بینام اسرائیلی و آمریکایی به خروجی-های خبری اسرائيل و آمریکا از حملهٔ اسرائیل خبر دادند. نیویورک تایمز گفت سه منبع ایرانی تصدیق کردند که یک پایگاه هوایی نظامی در اصفهان هدف حمله واقع شد. ابعاد آسیب وارده به محل هنوز معلوم نیست.

ماهیت آشکارا محدود این حمله، که بنا به گزارش، بجای موشک یا حملهٔ هوایی، با پهباد انجام شده، و عدم اذعان رسمی، به رژیم ایران اجازه نمی-دهد به تهدیدهای جنگ-طلبانهٔ خود برای حملهٔ دوم به اسرائیل جامهٔ عمل بپوشاند و پیشاپیش معلوم است که شاید اسرائيل و ایران هر دو مایل به عقب-نشینی از ورطهٔ جنگ باشند.

احتمال این حمله عموما داده می-شد. اسرائیل در طول هفته نشانه-هایی به دست داده بود که اجازه نخواهد داد رگبار بیش از ۳۰۰ موشک بالستیک، موشک کروز، و پهباد صبح یکشنبه بی پاسخ بماند، و موجب نگرانی از حمله-های فزایندهٔ تلافی-جویانه، و در نهایت جنگی تمام-عیار شده بود.

با اینحال، نشانه-هایی نیز در دست بود که نیروهای دفاعی اسرائيل با توجه به فشار بین المللی در راستای خویشتنداری، طرح حملهٔ خود را تعدیل کرده است. ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی که از تندروهایی است که برای اقدام گستردهٔ نظامی علیه ایران فشار می-آورد، در شبکهٔ اجتماعی با عبارت سادهٔ «ناچیز» اظهار نظر کرد.

تلویزیون رسمی ایران اندکی پس از نیمه-شب گفت «سه پهباد در آسمان اصفهان مشاهده شده است. سامانهٔ دفاع هوایی فعال شد و پهبادها را در آسمان منهدم کرد.»


تصویر برج تأسیسات غنی-سازی اورانیوم ایران در حومهٔ‌ اصفهان، جنوب تهران، پایتخت ایران، ۸ اوت ۲۰۰۵.
(Mehdi Ghasemi, ISNA/AP)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iranian-air-base-reportedly-attacked-in-limited-israeli-reprisal-strike/

اطلاعات بیشتر در مورد